Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

Doniesienia naukowe
2019-11-26

Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

W ramach działania 3.5 Kompleksowe programy dla szkół wyższych programu POWER nasza uczelnia rozpoczęła od września tego roku 4-letnią realizację projektu obejmującego 6 komplementarnych zadań. Mają one charakter edukacyjny i inwestycyjny a są skierowane zarówno do studentów, jako pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników administracji naszego uniwersytetu.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju UEK” złożony blisko 2 lata temu przeszedł pozytywną weryfikację i w czerwcu br. została podpisana umowa przez JM Rektora UEK na jego realizację. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS, a wartość projektu wynosi ponad 19 mln złotych.

Zgodnie z zapisami programu POWER działanie 3.5 wsparciem finansowych mogą zostać objęte działania podnoszące zdolność uczelni wyższych do adaptacji w zmieniających się warunkach otoczenia prawnego, gospodarczego czy społecznego. Dlatego zaplanowana jest realizacja 6 komplementarnych zadań będących efektem wniosków i pomysłów zgłaszanych przez różne jednostki naszej uczelni.

  • Zadanie pierwsze - nowe kierunki i specjalności, o nowatorskich i eksperymentalnym charakterze, takie jak studia dualne czy studia w języku angielskim. Beneficjentami są studenci oraz pracownicy biorący bezpośredni udział w tworzeniu programów i prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz staży.
  • Zadanie drugie - wsparcie edukacyjne dla studentów w formie szkoleń i kursów certyfikowanych dostosowujących ich do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz uwzgledniające ich luki w wiedzy i kompetencjach zawodowych, analitycznych, komunikacyjnych, czy informatycznych.
  • Zadanie trzecie to program płatnych staży pozwalający na płynne wejście na rynek pracy oraz zachęcić zarówno studentów, jak i pracodawców do tworzenia nowych stanowisk pracy.
  • Zadanie czwarte skierowane jest do pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych naszej uczelni w formie szkoleń i kursów, w którym wiodącą rolę będzie pełnił HUB 2.0, czyli kontynuacja cieszącego dużym zainteresowaniem projektu HUB.
  • Zadanie piąte to pakiet szkoleń dla pracowników administracji przygotowujących ich do zmian związanych z nową ustawą 2.0 oraz restrukturyzacją uczelni w zakresie konkretnej wiedzy oraz kompetencji miękkich i językowych .
  • Zadanie szóste to przygotowanie i wdrożenie systemu do obsługi projektów oraz współpracy z otoczeniem uczelni. W ramach projektu przewidziane jest również stworzenie pracowni komputerowych z dedykowanym sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanym np. finansach behawioralnych czy design thinking.

Realizacja projektu jest przewidziana na 4 lata do 30.08. 2023 roku i zakłada w nim udział blisko 2 tysięcy studentów i pracowników naszej uczelni. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie internetowej.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego