Absolwenci UEK w gronie laureatów konkursu na najlepsze prace magisterskie

Życie akademickie
2021-05-26

Absolwenci UEK w gronie laureatów konkursu na najlepsze prace magisterskie

Z przyjemnością informujemy, że trojgu absolwentom kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem w Instytucie Finansów UEK zostały przyznane nagrody w Konkursie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace magisterskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego.

Nagroda Prezesa Zarządu BFG została przyznana Pani mgr Magdalenie Gracy za pracę

„Ekonomiczne i prawne uwarunkowania przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Ewy Miklaszewskiej. 

Natomiast dwie równorzędne II Nagrody otrzymali:

  • Pani mgr Adrianna Gronowska za pracę „Wpływ nadzoru ostrożnościowego na stabilność finansową banków w wybranych krajach Europy”
  • oraz Pan mgr Mikołaj Węgrzyn za pracę „Nadzór finansowy i system gwarancji depozytów a działalność parabanków na przykładzie sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce”

Obie prace napisane zostały pod opieką dra Krzysztofa Kila.

 

Laureatom Konkursu oraz Promotorom prac składamy serdeczne gratulacje!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego