Akcja ankietyzacja trwa!

Życie akademickie
2020-06-09

Akcja ankietyzacja trwa!

Wypełnij ankiety do 15 czerwca.

Ankietyzacja, czyli 'Ocena zajęć dydaktycznych' prowadzona jest systematycznie pod koniec każdego semestru przez Sekcję Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia działającą w ramach Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia. Proces ankietyzacji wśród studentów ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia na naszej Uczelni. W II połowie każdego semestru uruchomione zostają elektroniczne ankiety, które można wypełnić przez system USOS lub Wirtualny Dziekanat.

Co ważne, ankiety są w pełni ANONIMOWE - prowadzący otrzymują zsumowane wyniki ocen z dwóch semestrów danego roku akademickiego. Każda wypełniona ankieta jest ważna, ponieważ jest sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć.

Jak wypełnić ankietę? - Zajmie to jedynie 5 minut!

  • USOS: Należy wybrać z menu [DLA STUDENTÓW], a następnie [ANKIETY]
  • WIRTUALNY DZIEKANAT: Należy wybrać z menu po lewej stronie [STUDIA – semestry, rozliczenia, ankiety wybranego toku studiów], a następnie [Studencka ocena jakości zajęć dydaktycznych].

UWAGA! – W obecnym semestrze, ankiety będą dostępne do 15 czerwca 2020r.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego