Euroclear Bank Academy - szansa na rozwój, karierę i nowe doświadczenia

Życie akademickie
2019-12-18
lubie to symbol 18 udostepnij symbol 4

Euroclear Bank Academy - szansa na rozwój, karierę i nowe doświadczenia

Jesień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie była czasem, w którym studenci zainteresowani tematyką bankowości i rynków kapitałowych mogli rozwijać swoje zainteresowanie podczas Euroclear Bank Academy – cyklu sześciu wykładów w listopadzie i grudniu 2019 roku, prowadzonych w języku angielskim przez ekspertów pracujących w Euroclear Bank.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Bankowości przy współpracy Katedry Bankowości i Euroclear Bank. W spotkaniach wzięło udział ponad dziewięćdziesięciu studentów Uniwersytetu, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w Akademii. Na najlepszych uczestników czekała nagroda w postaci specjalistycznych warsztatów oraz propozycja odbycia płatnego stażu w Euroclear Bank.

Seria wykładów prowadzonych przez ekspertów Euroclear Bank pozwoliła na poznanie tajników świata finansów od strony praktycznej. Dzięki swojemu doświadczeniu prelegenci w jasny i przystepny dla studentów sposób przedstawili skomplikowane procesy na rynkach finansowych, obrazując zagadnienia rzeczywistymi przykładami, z jakimi mają styczność każdego dnia.

Tematyka zagadnień poruszanych podczas Euroclear Bank Academy nie ograniczyła się tylko do bankowości. Wynikało to między innymi ze specyfiki funkcji realizowanych przez Euroclear – podmioty tej grupy prowadzą działalność przede wszystkim w dziedzinie świadczenia usług potransakcyjnych, dotyczących papierów wartościowych, jako instytucje pośredniczące i organizujące działanie rynku oraz jako bank depozytariusz i międzynarodowe lub krajowe centralne depozyty papierów wartościowych.

Pierwsze dwa wykłady poprowadził Łukasz Dudek – Director, Head of Corporate Actions Equity Reach, który dzięki swojemu dwunastoletniemu doświadczeniu na rynku finansowym z łatwością wyjaśnił zagadnienia związane z emisją akcji, działaniami korporacyjnymi oraz usługami podatkowymi. Na kolejnym spotkaniu poruszono tematykę przetwarzania transakcji gotówkowych oraz obsługi papierów wartościowych. Uczestnicy tego wykładu mogli dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy wzbogaconych o rzeczywiste dane, którymi posługują się w swoich analizach pracownicy Euroclear Bank.

O transakcjach repo i reverse repo wiedzą zdecydowanie więcej studenci uczestniczący w czwartm wykładzie Akademii, który poprowadziła Laurence Pierre. Prelegentka przybliżyła zadania działu Collateral Management w Euroclear Bank i odpowiedziała na nurtujące pytania studentów z tego obszaru. Fundusze inwestycyjne były głównym tematem piątego, przedostatniego wykładu cyklu. Strukturę funduszy inwestycyjnych oraz podmioty w nie inwestujące przedstawiła Bogusława Kus – Senior Director, Head of Funds New Issue and DB Teams. Na ostatnim, podsumuwującym spotkaniu z cyklu Euroclear Bank Academy, studenci mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat Client Relationship oraz przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas wykładów i jednocześnie kwalifikującego do odbycia warsztatów oraz stażu w krakowskiej siedzibie Euroclear Bank.

Uczestnicy, którzy aktywnie i systematycznie brali udział w organizowanych zajęciach w trakcie ostatniego wykładu otrzymali także certyfikaty potwierdzające ukończenie Euroclear Bank Academy oraz nagrody w postaci gadżetów banku.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i organizatorom z ramienia Euroclear Bank za niezwykle interesujące spotkania, praktyczne podejście do omawianych zagadnień i wysoką wartość merytoryczną prowadzonych wykładów.

Studentów zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych we współpracy z Euroclear Bank!

Popularne artykuły

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 3 dni temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 13 dni temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 2 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 16 dni temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 4 miesiące temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 5 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 3 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Wydarzenia 8 miesięcy temu

95. Inauguracja Roku Akademickiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w 95. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego. Uroczystość odbędzie się 2 października.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych – czym ono jest i w jakim kierunku zmierza rynek tych ubezpieczeń?

Ubezpieczenia cybernetyczne, inaczej cyberubezpieczenia, powstały pod koniec XX wieku w odpowiedzi na wzrost zagrożeń cybernetycznych i uchwalenie w USA przepisów o ochronie danych osobowych przewidujących surowe sankcje za dopuszczenie do ich wycieku. Zapewne tylko nieliczni pamiętają problem tzw. pluskwy millenijnej, odnoszący się do obaw o paraliż systemów komputerowych na masową skalę spowodowany kłopotami z zapisem roku 2000 w pamięci komputera.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

W ramach działania 3.5 Kompleksowe programy dla szkół wyższych programu POWER nasza uczelnia rozpoczęła od września tego roku 4-letnią realizację projektu obejmującego 6 komplementarnych zadań. Mają one charakter edukacyjny i inwestycyjny a są skierowane zarówno do studentów, jako pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników administracji naszego uniwersytetu.