Euroclear Bank Academy - szansa na rozwój, karierę i nowe doświadczenia

Życie akademickie
2019-12-18
lubie to symbol 18 udostepnij symbol 0

Euroclear Bank Academy - szansa na rozwój, karierę i nowe doświadczenia

Jesień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie była czasem, w którym studenci zainteresowani tematyką bankowości i rynków kapitałowych mogli rozwijać swoje zainteresowanie podczas Euroclear Bank Academy – cyklu sześciu wykładów w listopadzie i grudniu 2019 roku, prowadzonych w języku angielskim przez ekspertów pracujących w Euroclear Bank.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Bankowości przy współpracy Katedry Bankowości i Euroclear Bank. W spotkaniach wzięło udział ponad dziewięćdziesięciu studentów Uniwersytetu, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w Akademii. Na najlepszych uczestników czekała nagroda w postaci specjalistycznych warsztatów oraz propozycja odbycia płatnego stażu w Euroclear Bank.

Seria wykładów prowadzonych przez ekspertów Euroclear Bank pozwoliła na poznanie tajników świata finansów od strony praktycznej. Dzięki swojemu doświadczeniu prelegenci w jasny i przystepny dla studentów sposób przedstawili skomplikowane procesy na rynkach finansowych, obrazując zagadnienia rzeczywistymi przykładami, z jakimi mają styczność każdego dnia.

Tematyka zagadnień poruszanych podczas Euroclear Bank Academy nie ograniczyła się tylko do bankowości. Wynikało to między innymi ze specyfiki funkcji realizowanych przez Euroclear – podmioty tej grupy prowadzą działalność przede wszystkim w dziedzinie świadczenia usług potransakcyjnych, dotyczących papierów wartościowych, jako instytucje pośredniczące i organizujące działanie rynku oraz jako bank depozytariusz i międzynarodowe lub krajowe centralne depozyty papierów wartościowych.

Pierwsze dwa wykłady poprowadził Łukasz Dudek – Director, Head of Corporate Actions Equity Reach, który dzięki swojemu dwunastoletniemu doświadczeniu na rynku finansowym z łatwością wyjaśnił zagadnienia związane z emisją akcji, działaniami korporacyjnymi oraz usługami podatkowymi. Na kolejnym spotkaniu poruszono tematykę przetwarzania transakcji gotówkowych oraz obsługi papierów wartościowych. Uczestnicy tego wykładu mogli dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy wzbogaconych o rzeczywiste dane, którymi posługują się w swoich analizach pracownicy Euroclear Bank.

O transakcjach repo i reverse repo wiedzą zdecydowanie więcej studenci uczestniczący w czwartm wykładzie Akademii, który poprowadziła Laurence Pierre. Prelegentka przybliżyła zadania działu Collateral Management w Euroclear Bank i odpowiedziała na nurtujące pytania studentów z tego obszaru. Fundusze inwestycyjne były głównym tematem piątego, przedostatniego wykładu cyklu. Strukturę funduszy inwestycyjnych oraz podmioty w nie inwestujące przedstawiła Bogusława Kus – Senior Director, Head of Funds New Issue and DB Teams. Na ostatnim, podsumuwującym spotkaniu z cyklu Euroclear Bank Academy, studenci mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat Client Relationship oraz przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas wykładów i jednocześnie kwalifikującego do odbycia warsztatów oraz stażu w krakowskiej siedzibie Euroclear Bank.

Uczestnicy, którzy aktywnie i systematycznie brali udział w organizowanych zajęciach w trakcie ostatniego wykładu otrzymali także certyfikaty potwierdzające ukończenie Euroclear Bank Academy oraz nagrody w postaci gadżetów banku.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i organizatorom z ramienia Euroclear Bank za niezwykle interesujące spotkania, praktyczne podejście do omawianych zagadnień i wysoką wartość merytoryczną prowadzonych wykładów.

Studentów zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych we współpracy z Euroclear Bank!