Godło Polski

Intensywny kurs języka polskiego w ramach Programu NAWA "Solidarni z Ukrainą”

Życie akademickie
2022-05-06

Intensywny kurs języka polskiego w ramach Programu NAWA "Solidarni z Ukrainą”

[Інформація українською мовою нижче] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłasza rekrutację na czteromiesięczny, intensywny kurs języka polskiego z elementami komunikacji międzykulturowej oraz akademickiego języka polskiego. Udział w kursie jest bezpłatny, włącznie z zapewnieniem podręczników.

Uczestnikom będzie wypłacane stypendium w kwocie 1500 PLN miesięcznie, za każdy miesiąc uczestnictwa w programie. Uczestnikami kursu mogą być jedynie obywatele Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę nie wcześniej niż 24.02.2022 oraz posiadają status studenta ukraińskiej uczelni wyższej w r.a. 2021/2022.

Kurs przewidziany jest dla osób początkujących (poziom A0). Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni osiągnąć poziom B2, który umożliwi na podjęcie studiów w języku polskim w UEK.

Czas trwania: 4 miesiące - od 01.06.2022 do 30.09.2022

Liczba miejsc: 30 (2 grupy po 15 uczestników)

Gdzie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kurs zawiera:

 • łącznie 240 godzin zajęć dydaktycznych z języka polskiego (60 godzin w miesiącu)
 • 120 godzin grupowej pracy własnej
 • 4 godziny warsztatów o tematyce komunikacji międzykulturowej
 • komplet podręczników dla każdego uczestnika kursu.

Aplikować mogą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • posiadanie dokumentu poświadczającego opuszczenie Ukrainy nie wcześniej niż 24.02.2022;
 • posiadanie statusu studenta ukraińskiej uczelni wyższej w r.a. 2021/2022 i możliwość poświadczenia tego faktu;
 • brak uczestnictwa w innym tego typu programie na polskiej uczelni wyższej oraz niepobieranie żadnego stypendium o charakterze socjalnym.

Zapisy są możliwe do 22.05.2022. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków przyjęcia.

Kurs jest finansowany ze środków programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu “Solidarni z Ukrainą”.

Formularz zapisów:forms.office.com/r/svysycwvQn

__________________________________________________________________________________

Українською мовою:

Економічний університет у Кракові оголошує набір на безкоштовний курс вивчення польської мови з елементами міжкультурної комунікації та академічної програми. Навчання відбуватиметься протягом 4 місяців, а учасників буде забезпечено усіма необхідними матеріалами. Крім цього, протягом навчання кожен курсант щомісяця отримуватиме стипендію в розмірі 1500 злотих.Участь у навчальній програмі можуть взяти виключно громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 і мають статус студента українського університету.

Курс польської мови в рамках Програми NAWA “Solidarni z Ukrainą” – для початківців (рівень А0), а після його закінчення учасники володітимуть польською мовою на рівні B2, що є необхідною умовою для подальшого навчання в Економічному університеті у Кракові.

Тривалість курсу: 4 місяці – від 01.06.2022 до 30.09.2022.

Кількість місць: 30 (2 групи по 15 учасників)

Місце проведення занять: Економічний університет у Кракові, вул. Раковицька 27, 31-510, Краків

В рамках курсу ми пропонуємо:

 • заняття польської мови (загалом 240 год, 60 годин/місяць);
 • навчання в групах (120 год);
 • тренінг з міжкультурної комунікації (4 год);
 • навчальні матеріали для кожного учасника курсу.

Подати заявку на участь в курсі можуть особи, які відповідають усім вимогам:

 • маєте документ, який підтверджує перетин кордону після 02.2022;
 • маєте статус студента ВНЗ в Україні, а також можливість документально підтвердити цей факт;
 • не є учасником/-цею будь-якої аналогічної програми в іншому польському університеті та не отримуєте соціальних стипендій.

Реєстрація можлива до 22.05.2022. Під час зарахування на курс враховуватиметься черговість реєстрацій і відповідність усім вищевказаним вимогам.

Інтентисвний курс польської мови фінансується з коштів Програми NAWA “Solidarni z Ukrainą”.

Форма для реєстрації:forms.office.com/r/svysycwvQn

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego