Kolejne spotkanie 24 uczelni zrzeszonych w sieci International Relations Office's Forum za nami

Życie akademickie
2021-09-23

Kolejne spotkanie 24 uczelni zrzeszonych w sieci International Relations Office's Forum za nami

W dniach 8-10 września odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie spotkanie 24 uczelni zrzeszonych w sieci International Relations Office`s Forum pod hasłem "Umiędzynarodowienie to filozofia, umiędzynarodowienie edukacji zmienia świat na lepszy".

Podczas spotkania odbywały się prezentacje nowych członków sieci, wykłady dot. promocji, mediów społecznościowych, wyzwań związanych z wdrażaniem Erasmus Without Paper oraz sprawozdania z działalności sieci, a przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej uczestniczyli w sesjach oraz prezentacjach eksperckich.

Rektor AGH – prof.dr hab. Jerzy Lis wręczył nagrodę im. Barbary Centkowskiej pani Agacie Kuleszy – p.o. Sekretarz Generalnej KRASP. Nagroda ta przyznawana jest za wyjątkowy wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, za innowacyjność i wizję, przykład dobrej praktyki lub szczególne zasługi dla rozwoju IRO's Forum.

Nasza uczelnia jest członkiem IRO's Forum od 2014 roku. Dzięki członkostwu w sieci, którą tworzy grupa ekspertów, włączamy się czynnie w prace NAWA, apelujemy o dobre rozwiązania w ministerstwie i służymy naszym doświadczeniem FRSE oraz KRASP.

IRO's Forum, jako inicjatywa oddolna powołana przez pracowników administracyjnych uczelni założycielskich w 2007 roku, po 15 latach staje się ważnym organem doradczym polskiego umiędzynarodowienia uniwersyteckiego.

Sylwia Rutkowska – członek Rady IRO's Forum z ramienia UEK.