Kolejny sukces studentów specjalności „Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami”

Życie akademickie
2021-03-08

Kolejny sukces studentów specjalności „Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami”

Miło jest nam ogłosić, że w drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z obszaru turystyki biznesowej pt.; „Przemysł spotkań na 5!”, wśród nagrodzonych są absolwenci specjalności „Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami” (na kierunku Turystyka i Rekreacja).

Konkurs jest organizowany przez „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce”.

I nagrodę otrzymał pan Rafał Kassan za pracę magisterską pt. Nowoczesne technologie wykorzystywane podczas organizacji wydarzeń turystyki biznesowej – promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako.

II nagrodę otrzymała pani Justyna Gwóźdź za pracę magisterską pt. Targi jako narzędzie promocji wykorzystywane przez convention bureau w Polsce – promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako.

List gratulacyjny od Zarządu Stowarzyszenia i Kapituły Konkursu dla promotora prac – tutaj.

Wyróżniona została także praca pani Anety Batko pt. Wpływ wydarzeń sportowych na kreowanie wizerunku miast na wybranych przykładach w Polsce – promotor: prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka.

Listy gratulacyjny dla Pani promotor - tutaj

Praca magisterska, którą napisał Pan Rafał Kassan poświęcona była organizacji wydarzeń on-line, w tym wydarzeń hybrydowych. Problematyka podjęta przez autora uznana jest za jeden z najbardziej aktualnych i ważnych dziś problemów przed jakimi stoi branża wydarzeń w Polsce i na świecie (zaraz po walce o przetrwanie). Autor pracy zwraca szczególną uwagę na innowacyjne rozwiązania wspomagające organizatorów w kształtowaniu „nowoczesnych” wydarzeń. Dużą zaletą pracy była metodyka badań oparta na połączeniu studiów literaturowych z analizami jakościowymi (analiza treści dotyczących wydarzeń online/hybrydowych oraz systemów wideokonferencyjnych) oraz analizami ilościowymi (wyniki badań ankietowych). Takie podejście stworzyło Panu Rafałowi Kassan rzetelny i wyczerpujący obraz podejmowanej w badaniu problematyki.

Praca magisterska Pani Justyny Gwóźdź poświęcona była ważnemu zagadnieniu dotyczącemu uczestnictwa polskich Convention Bureaus w międzynarodowych targach branżowych. Największą zaletą nagrodzonej pracy było oryginalne i rzetelne skonstruowanie metodyki badawczej. W pierwszej fazie procesu eksploracyjnego Autorka zebrała dostępne dane wtórne związane z targami branży spotkań na świecie(!) i poddała je szczegółowej analizie porównawczej. Analizy te przeprowadzono z uwzględnieniem najważniejszych dla branży targów B2B wskaźników, tj. liczby wystawców, liczby profesjonalnych kupujących (Hosted Buyers), liczby uczestników oraz liczby zorganizowanych spotkań - w okresie ostatnich pięciu lat, tj. 2015-2019. Wyczerpujące zestawienie przeprowadzonych analiz Autorka opatrzyła komentarzem, wskazując kluczową rolę Targów IBTM, IMEX oraz IMEX America. Druga faza badań empirycznych to wywiady indywidualne ustrukturyzowane przeprowadzone wśród przedstawicieli polskich Convention Bureaus (krajowego oraz regionalnych).

Celem pracy pani Anety Batko było znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: jak duży wpływ na kreowanie wizerunku miasta mają wydarzenia sportowe w wybranych miastach w Polsce? Miasta uwzględnione w analizie to: Kraków, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój i Wisła. Inne poruszone problemy badawcze to: zmiana infrastruktury miast dzięki organizacji eventu sportowego, ocena przez turystów oraz mieszkańców wybranych aspektów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem wydarzenia w mieście, a także identyfikacja profili socjodemograficznych fano-turystów. W tym celu Autorka przeprowadziła badania ankietowe wśród osób, które zamieszkują lub odwiedziły wybrane miasta. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że współcześnie wydarzenia sportowe pełniły fundamentalną rolę w kreowaniu wizerunku miast, zarówno w świadomości badanych turystów, jak i mieszkańców.

Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji konkursu w 2020 r. zwycięzcami ogólnopolskiego konkursu również były studentki naszej uczelni – specjalności Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami (na kierunku Turystyka i Rekreacja):

I miejsce - mgr Kinga Danek, praca magisterska pt. Zastosowanie metodologii zwrotu z inwestycji w ocenie efektywności event marketingu – promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako.

II miejsce – mgr Alicja Śliz, praca magisterska pt. Targi hybrydowe trendem w przemyśle spotkań na przykładzie targów KrakDent – promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego