Legia Akademicka - kolejna edycja szkolenia wojskowego dla studentów

Życie akademickie
2019-12-02
lubie to symbol 7 udostepnij symbol 3

Legia Akademicka - kolejna edycja szkolenia wojskowego dla studentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ponownie przystąpił do programu Legii Akademickiej. Do 29 stycznia Dział Nauczania prowadzi zapisy i rozmowy informacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem.

ProgramLegia Akademicka” to ochotnicze kształcenie wojskowe dla studentów i studentek - studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - posiadających obywatelstwo polskie. Program organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W bieżącym roku akademickim realizowana jest III edycja programu. W dotychczasowych dwóch edycjach uczestniczyło ok. 8 tysięcy studentów.

Atrakcyjność programu polega na: (1) możliwości odbycia teoretycznego przeszkolenia wojskowego na miejscu - w uczelni; (2) uzyskaniu dodatkowych, atrakcyjnych kwalifikacji; (3) uzyskaniu stopnia wojskowego i tytułu żołnierza - co obecnie należy do rzadkości, a w przyszłości może okazać się przydatne; (4) osoby, które chcą związać swe plany zawodowe z wojskiem mają poprzez uczestnictwo w programie ułatwioną drogę.

Zapisy i rozmowy informacyjne prowadzi Dział Nauczania: pokój 107 i 108 w Budynku Głównym – w terminie do 29 stycznia 2020. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Informacje uzyskać można pisząc na adres e-mail: legia.akademicka@uek.krakow.pl

Wniosek (pobierz formularz)

 

Chcesz zostać żołnierzem? Uzyskać dodatkowe, atrakcyjne kwalifikacje? Przeżyć wakacyjną przygodę w mundurze?

Zapraszamy!

Plakat Ligi Akademickiej

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego