Międzynarodowy Tydzień UEK – „Mobility in the future 2021”

Życie akademickie
2021-09-22

Międzynarodowy Tydzień UEK – „Mobility in the future 2021”

W dniach 13 – 16 września na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywał się Międzynarodowy Tydzień UEK – „Mobility in the future 2021” organizowany przez Biuro Programów Zagranicznych UEK. W tym roku gościliśmy 13 uczestników z krajów europejskich.

Przez jeden tydzień każdego roku akademickiego, Biuro Programów Zagranicznych UEK stwarza możliwość doświadczania korzyści płynących z międzynarodowej wymiany akademickiej. Przedsięwzięcie poświęca się inicjowaniu, wspieraniu i koordynowaniu działań międzynarodowych w kampusie Uczelni. Coroczne spotkanie zapewnia także regularną, bezpośrednią wymianę doświadczeń z partnerami spoza Polski. 

Temat tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia skupiony był na angażowaniu środowisk akademickich i otoczenia w programy mobilnościowe. Starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, co nas czeka w perspektywie najbliższych lat w kwestii mobilności studentów, w oparciu o doświadczenia pandemiczne.

Wśród zaproszonych gości zagranicznych znalazły się osoby pracujące w administracji oraz dydaktycy i pracownicy naukowi, przedstawiciel biznesu –  Pan Wojciech Karpiński, student Erasmus Student Network – Adam Kondziołka , zawodowy facylitator – Pani Agata Brataniec. Warsztaty moderowała Pani Karina Grolewska – prowadząca zajęcia przygotowawcze z szoku kulturowego dla studentów UEK wyjeżdżających na stypendia.

Ze względu na restrykcje wydarzenie było w tym roku bardzo kameralne.

Tydzień Międzynarodowy to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki uczelnia przygotowuje środowisko akademickie do zdobywania międzynarodowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Staramy się także pobudzać chęć stawania się świadomymi obywatelami globu, ludźmi odpowiedzialnymi za dobrostan świata.