Nagrody Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK

Życie akademickie
2020-10-23

Nagrody Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK

22 października wręczono nagrody Konkursu Santander Universidades dla najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.

Santander Bank Polska S.A już po raz VII podjął współpracę z naszym Uniwersytetem w ramach konkursu skierowanego do studentów UEK. Udział w nim mogli wziąć wszyscy, którzy w roku akademickim 2019/2020 ukończyli co najmniej drugi rok studiów I stopnia, przez cztery ostatnie semestry byli studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,0. Pod uwagę brano również osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Studenci walczyli o stypendium w wysokości 2 000 zł. Przyznane zostało 9 nagród, po jednej dla każdego Instytutu. Laureatami Konkursu zostali:

 1. Adam Chlebisz – Instytut Ekonomii
 2. Magdalena Hajduk – Instytut Finansów
 3. Jakub Styrna – Instytut Prawa
 4. Patrycja Ciężarek – Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
 5. Krzysztof Kopeć – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich
 6. Adrianna Pękala – Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
 7. Krzysztof Kula – Instytut Polityk Publicznych i Administracji
 8. Julia Wielgus – Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
 9. Szymon Jarosz – Instytut Zarządzania

W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli:

 • Laureaci Nagrody,
 • przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

- dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor

- dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Projektów i Współpracy

- dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji

- Andrzej Józef Laskowski – Dyrektor Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych

- prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

- prof. dr hab. Ewa Miklaszewska

- dr Krzysztof Kil

 • a także (za pomocą łączy internetowych) przedstawiciele Santander Uniwersidades w Polsce):

- Wojciech Leśniewski – Dyrektor Santander Universidades w Polsce
- Mariusz Chojnacki – Dyrektor Sektora Publicznego i Uczelni Wyższych
- Kamil Kędzierski – Ekspert ds. rozwoju biznesu Santander Universidades

Popularne artykuły

Aktualności 29 dni temu

28 października 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, informujemy, iż decyzją JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, środa, 28 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Aktualności 5 miesięcy temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 11 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 6 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności miesiąc temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Życie akademickie 22 dni temu

Nasza absolwentka laureatką Project Master 2020!

30 października 2020 roku Kapituła Konkursu Project Master wyłoniła zwycięzców w konkursie Project Master 2020. Wśród laureatów znalazła się absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności Ponad rok temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności miesiąc temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności miesiąc temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 17 dni temu

Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W lipcu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia “Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”, autorstwa prof. Mateusza Pipienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Sylwii Roszkowskiej z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Rekrutacja do programu UEK-CIMA

CIMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Z dyplomem CIMA staniesz się cennym i niezastąpionym pracownikiem. Już teraz zarządzaj finansami i weź udział w rekrutacji do Programu CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt o akronimie AroLeather

Projekt badawczo-rozwojowy „Development of microbiologically active, user and environment friendly materials for the light industry” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 28 konkursu Inicjatywy CORNET. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych o działaniu antymikrobowym do struktury skóry i materiałów tekstylnych.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.