Pracownicy UEK nagrodzeni w Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Życie akademickie
2021-07-12

Pracownicy UEK nagrodzeni w Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Miło nam poinformować, że dr hab. Konrad Stępień, prof. UEK oraz dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut z Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostali nagrodzeni w Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości.

Na Wniosek Kapituły 52. Edycji Konkursu, Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała dr. hab. Konradowi Stępniowi, prof. UEK nagrodę imienia profesora Zbigniewa Messnera za pracę habilitacyjną Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych, zrecenzowaną przez: prof. dr hab. Ewę Walińską, prof. dr hab. Dorotę Dobiję, dr hab. Marzenę Remlein, prof. UEP.

Z kolei dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut otrzymała nagrodę III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana za pracę doktorskę pt.: Wpływ uwarunkowań kulturowych na jakość wyników finansowych spolek publicznych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Konrada Grabińskiego, prof. UEK oraz promotora pomocniczego dr Joanny Niżnik.

W imieniu całej Społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie składamy Laureatom serdeczne gratulacje!

 

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego