Rekrutacja uzupełniająca w ramach programów międzynarodowych

Życie akademickie
2021-03-30

Rekrutacja uzupełniająca w ramach programów międzynarodowych

Informujemy o rekrutacji uzupełniającej w ramach programów: Erasmus+, Program Podwójnych Dyplomów, Edukacja EOG oraz stypendium rządu szwajcarskiego na rok akademicki 2021/2022.

Etapy rekrutacji:

1) Kwalifikacja językowa

2) Rejestracja on-line od 26 marca-16 kwietnia 2021 roku (do godz. 15:00)

3) Wysłanie kompletu dokumentów na adres: rekrutacjabpz@uek.krakow.pl do 16 kwietnia 2021, zawierających:

  • skan podpisanej aplikacji
  • CV w języku obcym
  • kopię suplementu do dyplomu ze średnią ocen z całego toku studiów* (dotyczy studentów I roku studiów magisterskich)
  • kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzających: udział w zajęciach w językach obcych (nie lektoraty), pracę za granicą i/lub pracę w języku obcym, udział w programie typu mentor/buddy, wolontariat, promocję UEK.

*Średnią ocen za dotychczasowy okres studiów BPZ będzie pobierał z systemu USOS.

 

WAŻNE: 

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być wysłane w jednym e-mailu. Pojedyncze dokumenty przesyłane po 16 kwietnia nie będą brane pod uwagę.

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego