Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszego Absolwenta Studiów Stacjonarnych UEK w latach akademickich 2015-2019

Życie akademickie
2020-10-21

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszego Absolwenta Studiów Stacjonarnych UEK w latach akademickich 2015-2019

Miło nam poinformować o zakończeniu I edycji konkursu, którego ideą było wyłonienie najlepszego absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konkurs rozpoczął się w roku akademickim 2015/2016 i dedykowany był dla studentów II roku studiów I stopnia (studia stacjonarne) wszystkich Wydziałów Uczelni oraz studentów II roku jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich.

Najlepszym Absolwentem Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach akademickich 2015-2019, uzyskując najwyższą liczbę punktów, została Małgorzata Wywiał, absolwentka Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK.

Poniżej przedstawiamy grono laureatów Konkursu w poszczególnych latach trwania I edycji Konkursu:

 • najlepszą studentką w roku akademickim 2015/2016 została Agata Sochańska,
 • najlepszą studentką w roku akademickim 2016/2017 została Małgorzata Kaszuba,
 • najlepszą studentką w roku akademickim 2017/2018 została Pani Małgorzata Wywiał,
 • najlepszą studentką w roku akademickim 2018/2019 została Pani Justyna Nazaruk,

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez firmę PHIE InterMed Eugeniusz Grolewski.

Po zakończeniu każdego roku akademickiego przyznano wyróżnienie dla Najlepszego Studenta oraz nagrodę cząstkową w wysokości 2000 zł. Z kolei po zakończeniu całego Konkursu Komisja Konkursowa przyznała nagrodę główną dla Najlepszego Absolwenta Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w wysokości 10 000 zł.

W składzie Komisji Konkursowej, powołanej przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znaleźli się:

 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Przewodniczący Komisji Konkursowej
 • prof UEK dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka - Przedstawiciel Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • prof. UEK dr hab. Aneta Kaźmierczyk - Przedstawiciel Wydziału Finansów i Prawa
 • prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel - Przedstawiciel Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej
 • prof. UEK dr hab. Wanda Kudełka - Przedstawiciel Wydziału Towaroznawstwa
 • prof. UEK dr hab. Renata Seweryn - Przedstawiciel Wydziału Zarządzania
 • Karina Grolewska-Przedstawiciel Fundatora nagrody Firmy PHIE Intermed Eugeniusz Grolewski
 • Przedstawiciel Parlamentu Studenckiego
 • Przedstawiciel Rady Kół Naukowych

W inicjatywie mogli wziąć udział studenci wszystkich wydziałów UEK, którzy uzyskali zaliczenie dwóch ostatni semestrów poprzedniego roku akademickiego oraz posiadali średnią nie mniejszą niż 4.5. Nieuzyskanie wymaganej średniej, na którymkolwiek z okresów studiów objętym konkursem, skutkowało wyeliminowaniem z rywalizacji. Wśród kryterium uwzględnianych osiągnięć w konkursie, poza wynikami w nauce, pod uwagę brany był także czynny udział studentów w Kołach Naukowych oraz w życiu sportowym lub kulturalnym Uczelni. Do pierwszej edycji konkursu spośród 25 zgłoszeń zakwalifikowało się 8 osób.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności miesiąc temu

28 października 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, informujemy, iż decyzją JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, środa, 28 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Aktualności 6 miesięcy temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności Ponad rok temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 6 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 2 miesiące temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Życie akademickie miesiąc temu

Nasza absolwentka laureatką Project Master 2020!

30 października 2020 roku Kapituła Konkursu Project Master wyłoniła zwycięzców w konkursie Project Master 2020. Wśród laureatów znalazła się absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności Ponad rok temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności miesiąc temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności miesiąc temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 25 dni temu

Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W lipcu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia “Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”, autorstwa prof. Mateusza Pipienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Sylwii Roszkowskiej z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Rekrutacja do programu UEK-CIMA

CIMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Z dyplomem CIMA staniesz się cennym i niezastąpionym pracownikiem. Już teraz zarządzaj finansami i weź udział w rekrutacji do Programu CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt o akronimie AroLeather

Projekt badawczo-rozwojowy „Development of microbiologically active, user and environment friendly materials for the light industry” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 28 konkursu Inicjatywy CORNET. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych o działaniu antymikrobowym do struktury skóry i materiałów tekstylnych.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.