Spotkanie informacyjne dot. rekrutacji na studia II stopnia w Instytucie Finansów

Życie akademickie
2022-06-22

Spotkanie informacyjne dot. rekrutacji na studia II stopnia w Instytucie Finansów

14 czerwca w Klubie Studenckim ZaUEK odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na studia II stopnia w Instytucie Finansów.

W jego trakcie uczestnicy zapoznali się z możliwościami dalszego kształcenia na kierunkach takich jak Finanse i rachunkowość, Audyt finansowy, Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Rynki finansowe, Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej oraz Global finance and accounting.

Ze studentami zainteresowanymi kontynuowaniem nauki na Uniwersytecie Ekonomicznym spotkali się przedstawiciele kierunków oraz Władz Instytutu Finansów. Dodatkowo, podczas wydarzenia, swoją działalność zaprezentowały również Koła Naukowe działające w ramach Instytutu.