Spotkanie JM Rektora z pracownikami Dziekanatów UEK w sprawie COS

Życie akademickie
2021-07-16

Spotkanie JM Rektora z pracownikami Dziekanatów UEK w sprawie COS

W piątek, 16 lipca 2021 r., odbyło się spotkanie JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK z osobami zatrudnionymi w Dziekanatach naszej Uczelni. Jego celem było m.in. przedstawienie postępu prac nad nową strukturą obsługi studentów w ramach powstającego Centrum Obsługi Studentów (COS).

To kolejne z cyklu spotkań JM Rektora z poszczególnymi grupami pracowników naszego Uniwersytetu. Podczas piątkowego zebrania omówiono kwestie związane z przyszłym Centrum Obsługi Studentów (COS).

Jak podkreślił JM Rektor - ma nadzieję, że zaproponowane rozwiązania pozytywnie wpłyną na komfort i warunki pracy Pracowników, a także zwiększą zadowolenie Studentów z kontaktu z Uczelnią w zakresie administracyjnym. 

W ramach projektu COS przeprowadzono analizę procesów, której celem było wskazanie powiązań pomiędzy komórkami i stanowiskami organizacyjnymi, a także wykrycie ewentualnych niedociągnięć oraz niejasnego podziału zadań i odpowiedzialności.

W rezultacie zaproponowano zmiany, które mogą wpłynąć pozytywnie na jakość obsługi studentów, poprawić przepływ informacji przekazywanych pracownikom i studentom, zachęcić studentów do częstszego załatwiania spraw za pomocą systemów informatycznych, a także ograniczyć pracochłonność wykonywanych zadań. Przeniesienie rutynowych zadań do internetu sprawi, że pracownicy będą mogli skupić się na udzielaniu informacji, pomocy studentom oraz rozwiązywaniu trudniejszych, nietypowych przypadków.

Dodatkowo, w ramach projektu przewidziano inwestycję zakładającą przebudowę mieszczącego się na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego (Pawilonu D) oraz jego rozbudowę o kolejne kondygnacje.

Celem tych wszystkich działań jest stworzenie wyjątkowego w skali Polski, nowoczesnego i funkcjonalnego Centrum Obsługi Studenta, które zintegruje we wspólnej przestrzeni jednostki obsługujące sprawy studenckie na wszystkich etapach studiowania, przekładając się bezpośrednio zarówno na wzrost zadowolenia studentów, jak i na podniesienie jakości kształcenia na Uniwersytecie.

Inwestycja ma także przyczynić się do poprawy dostępności funkcjonalnej dla osób z dysfunkcjami i różnym poziomem niepełnosprawności, a rozbudowa budynku i stworzenie nowej, przyjaznej przestrzeni, zapewni osobom o szczególnych potrzebach podczas ich obsługi komfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny.