Spotkanie Rektora UEK z nowym Zarządem PSUEK

Życie akademickie
2021-09-09

Spotkanie Rektora UEK z nowym Zarządem PSUEK

Dziś, 9 września 2021 r. odbyło się spotkanie JM Rektora UEK z członkami nowego Zarządu Parlamentu Studenckiego UEK.

W trakcie spotkania poruszone zostały m.in. kwestie budowy wspólnotowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i integracji środowiska uczelnianego, aktywnego udziału Studentów w podejmowaniu strategicznych zmian w zakresie reformy kształcenia, zaangażowania Studentów w projekt „Odpowiedzialny UEK”, czy też promocji działalności organizacji studenckich przy użyciu infrastruktury UEK.

Podczas tego wydarzenia, JM Rektor, złożył również gratulacje nowemu Przewodniczącemu PSUEK - Panu Tomaszowi Maurkowi oraz całemu Zarządowi:

Nominacja ta jest niewątpliwie dowodem uznania Pana wysokich kompetencji oraz skuteczności i zaangażowania w działania na rzecz Społeczności Studenckiej naszej Uczelni. Wraz z gratulacjami proszę przyjąć także najszczersze życzenia wielu sił oraz wszelkiej pomyślności w wypełnianiu nowych obowiązków. - napisał Rektor w adresie okolicznościowym.

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego