Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia

Życie akademickie
2021-09-08

Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia

naukowe, artystyczne lub sportowe dla studentów na rok akademicki 2021/22.

1.Stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciamisportowymi, według zasad określonych w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.

2.Dokładne kryteria ubiegania się o przyznanie stypendium ministra dla studentów oraz instrukcje dotyczące wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

3.Wypełniony wniosek wraz z wszystkimi załącznikami i oświadczeniami należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 3 października 2021 r. na adres: buliram@uek.krakow.pl

  1. Informacje o stypendium
  2. Wymagane dane i załączniki
  3. Wniosek o przyznanie stypendium– należy wypełnić z wyłączeniem punktu A
  4. Oświadczenie studenta
  5. Oświadczenie artykuł– należy wypełnić jeśli dotyczy
  6. Oświadczenie monografia– należy wypełnić jeśli dotyczy
  7. Oświadczenie projekt badawczy– należy wypełnić jeśli dotyczy
  8. Oświadczenie referat– należy wypełnić jeśli dotyczy

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego