Termin nadsyłania ankiet - do 26 stycznia

Życie akademickie
2020-01-09
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Termin nadsyłania ankiet - do 26 stycznia

Wypełnij anonimową ankietę dotyczącą zajęć dydaktycznych i weź udział w procesie doskonalenia kształcenia na naszej Uczelni.

Ankietyzacja, czyli 'Ocena zajęć dydaktycznych' prowadzona jest systematycznie pod koniec każdego semestru przez Sekcję Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia działającą w ramach Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia. Proces ankietyzacji wśród studentów ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia na naszej Uczelni. W II połowie każdego semestru uruchomione zostają elektroniczne ankiety, które można wypełnić przez system USOS lub Wirtualny Dziekanat.
 
Co ważne, ankiety są w pełni ANONIMOWE - prowadzący otrzymują zsumowane wyniki ocen z dwóch semestrów danego roku akademickiego. Każda wypełniona ankieta jest ważna, ponieważ jest sygnałem zwrotnym dla prowadzącego zajęcia, a szczegółowe uwagi, które zostaną zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest to też cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć.
 
Jak wypełnić ankietę? - Zajmie to jedynie 5 minut!
 
- USOS: Należy wybrać z menu [DLA STUDENTÓW], następnie z menu po lewej stronie [Moje studia – ankiety; moje ankiety].
 
- WIRTUALNY DZIEKANAT: Należy wybrać z menu po lewej stronie [STUDIA – semestry, rozliczenia, ankiety wybranego toku studiów], a następnie [Studencka ocena jakości zajęć dydaktycznych].
 
UWAGA! – W obecnym semestrze, ankiety będą dostępne do 26 stycznia 2020r.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Parlamentu Studenckiego UEK.
 

Akcja ankietyzacja - grafika

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego