Godło Polski

UEK Honours WISE

Życie akademickie
2023-02-06

UEK Honours WISE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dołącza do uczelni, które w swej ofercie edukacyjnej posiadają program honours. Pierwsza edycja Programu rusza już od najbliższego semestru i obejmie studentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów jednolitych studiów magisterskich.

Program UEK Honours WISE powstał w oparciu o programy honours, które funkcjonują od wielu lat na uczelniach amerykańskich, brytyjskich i holenderskich, a także o wytyczne European Honors Council. To elitarna ścieżka rozwoju skierowana do utalentowanych studentów, szczególnie ciekawych świata, których aktywność i zainteresowania daleko wykraczają poza program jednego kierunku czy specjalności. Studia te zostały zaprojektowane z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów.

Program realizuje w zaawansowanym stopniu zasadę indywidualizacji kształcenia. Jego podstawowe elementy to dostęp do wyjątkowych interdyscyplinarnych przedmiotów honours, indywidualny zakres przedmiotów do wyboru ze wszystkich kierunków studiów oraz samodzielna praca z tutorem.

UEK Honours WISE powstał z inicjatywy trójki pracowników naukowo-dydaktycznych UEK, którzy przez ostatnie lata prowadzili program Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE) – dr Agnieszki Żur (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji), dra Łukasza Danela (Katedra Studiów Politycznych) oraz dra Jakuba Kwaśnego (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych). Aktualnie tworzą oni Komitet Programu UEK Honours WISE, którym kieruje dr Łukasz Danel.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu UEK Honours WISE, a także opis procedury rekrutacyjnej znajduje się TUTAJ.

Aktem prawnym regulującym Program UEK Honours WISE jest zarządzenie Rektora UEK z dnia 25.01.2023 w sprawie realizacji tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i uruchomienia Programu UEK Honours WISE.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego