UEK szkoli się z antydyskryminacji. Kolejna odsłona warsztatów różnorodności

Życie akademickie
2022-11-15

UEK szkoli się z antydyskryminacji. Kolejna odsłona warsztatów różnorodności

10 listopada 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miały miejsce warsztaty antydyskryminacyjne organizowane przez zespół Welcome Centre. W wydarzeniu wzięli udział studenci, naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni Uczelni.

Gospodarzem spotkania była Pani Natalia Łukasik-Ożegalska, która na co dzień w ramach swojej aktywności dydaktycznej prowadzi m.in. kursy edukacji antydyskryminacyjnej w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ.

Podczas warsztatów uczestnicy poruszali tematy związane z tożsamością, koncentrowali się na zagadnieniach tolerancji i otwartości, a także uczyli się rozpoznawać przejawy dyskryminacji wobec osób innego pochodzenia, płci, wieku, wyznania, czy orientacji psychoseksualnej.

Wydarzenie umożliwiło uczestnikom zestawienie swoich dotychczasowych przekonań z wiedzą specjalistyczną. Organizatorzy są przekonani, że przekazana na warsztatach wiedza postawi granice wielu stereotypom i otworzy bramy tolerancji.

– „Ważnym elementem spotkania było stworzenie różnorodnej grupy, składającej się ze studentów, kadry administracyjnej oraz wykładowców. Zagwarantowało to żywy charakter spotkania, a jednocześnie pogłębiło wzajemną dyskusję. Miłym zaskoczeniem była liczba osób zainteresowanych warsztatami. Coraz większa część naszej Alma Mater zwraca uwagę na problemy dyskryminacji i nierówności społecznych”– komentują organizatorzy wydarzenia.

Do tej pory w warsztatach Welcome Centre mogły brać udział osoby jedynie polskojęzyczne lub posługujący się polskim językiem migowym. Miło nam poinformować, że jeszcze w tym roku również społeczność zagraniczna UEK będzie miała okazję do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Kolejne edycje szkoleń odbędą się w języku angielskim.

Szczegółowych informacji związanych z warsztatami udziela zespół Welcome Centre pod adresem mailowym: mkoziol@uek.krakow.pl lub vdoviako@uek.krakow.pl, oraz pod numerem telefonu: 12 293 58 18.