Wirtualna studencka sesja posterowa w ramach CMQ 2020

Życie akademickie
2020-06-02

Wirtualna studencka sesja posterowa w ramach CMQ 2020

27 maja o godz. 14:30 wirtualna studencka sesja posterowa rozpoczęła tegoroczną XII Międzynarodową Konferencję Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - CMQ 2020, która wpisana jest w obchody 95-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z ponad 100 zgłoszonych posterów wybrano 93, które zamieszczone zostały na platformie Moodle, z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. Spośród zamieszczonych posterów Komisja Posterowa wybrała 18, a ich autorzy zostali zaproszeni do publicznej prezentacji swoich prac podczas sesji wirtualnej na platformie Zoom.

Sesję posterową otworzył Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki, który przywitał gości przybyłych na sesję. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CQM Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak, który w imieniu organizatorów konferencji podziękował studentom za ich bardzo aktywny udział w wydarzeniu naukowym.

Dr Zofia Gródek-Szostak wraz z Prof. UEK dr hab. Agatą Niemczyk moderowały prezentację posterów poszczególnych zespołów. Tematem przewodnim sesji posterowej było hasło: „Od startupu do… korporacji?”

Prezentacja posterów odbyła się w dwóch częściach. W pierwszej studenci prezentowali i poszukiwali odpowiedzi odnoszące się do kwestii takich jak:

 • Potencjał rozwoju startupów działających na rynku rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej;
 • Wpływ regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) na rozwój przedsiębiorstw sektor IT/ICT oraz przemysłów kreatywnych i czasu wolnego;
 • Realizacja koncepcji smart city w praktyce polskich samorządów,
 • Czym jest mityczny Unicorn i w jakich sektorach startupy najczęściej uzyskują status jednorożca;
 • Czy w warunkach epidemii COVID innowacyjne startupy mają szansę się rozwijać? W jaki sposób sektor biotechnologiczny i finansowy może wykorzystać zmiany rynkowe wywołane pandemią?
 • W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego – a szczególnie gminy – zmieniają się wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu bliższym i dalszym
 • W jaki sposób samorząd terytorialny może wspierać rozwój inicjatyw przedsiębiorczych?
 • Czy systemowe wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw wpływa na rozwój inicjatyw startupowych?

W drugiej części spotkania studenci pochylili się nad zagadnieniami związanymi z efektownością zarzadzania startupami oraz determinantami funkcjonowania startupów w turbulentnym otoczeniu. Poszukiwano odpowiedzi na pytania:

 • W czym tkwi sekret sukcesu UBERA?
 • Jaki system wsparcia startupom oferuje Izrael?
 • Co tworzy ekosystem rozwoju startupów na poziomie krajowym i regionalnym i jaki jest w tym zakresie potencjał województwa małopolskiego?
 • Czy współpraca startupów i korporacji jest potrzebna? Kto z niej korzysta? Jakie doświadczenia w tym zakresie prezentują polskie grupy kapitałowe?
 • Jakie korzyści dla innowacyjnych przedsiębiorstw generuje split payment?
 • Czy publiczne wsparcie projektów badawczo-rozwojowych może przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (projekt Hyper Poland)?
 • Z jakich narzędzi należy korzystać weryfikując wiarygodność kontrahentów?
 • Czy w dynamicznym otoczeniu możliwe jest prowadzenie stabilnego biznesu? Czym jest owa stabilność?

W toczącej się dyskusji uwagę zwracały przemyślane wypowiedzi studentów, niejednokrotnie poparte własnymi doświadczeniami praktycznymi, co dodatkowo podnosiło walor prezentacji.

Sesja zgromadziła blisko 200 uczestników: studentów, pracowników naukowych UEK, ale także przedstawicieli praktyki gospodarczej, otoczenia biznesu, pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych, a także przedstawicieli zagranicznych ośrodków badawczych. Uczestnicy sesji z uznaniem podkreślali wysoki poziom posterów oraz udzielanych przez studentów odpowiedzi, podpartych znajomością literatury branżowej, artykułów zagranicznych oraz statystyki publicznej.

W podsumowaniu sesji, zarówno Dziekan Kolegium Nauk o Zarzadzaniu i Jakości jak i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji CMQ 2020 zwrócili uwagę na aktualność tematyki podjętej przez studentów, jak również bardzo wysoki poziom prezentacji. Jednocześnie zaprosili studentów do przygotowania artykułów, do planowanej monografii studenckiej, która będzie efektem ich naukowego zaangażowania.

Dr Zofia Gródek-Szostak

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

 

Wirtualna studencka sesja posterowa w ramach CMQ 2020

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 29 dni temu

28 października 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, informujemy, iż decyzją JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, środa, 28 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Aktualności 5 miesięcy temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 11 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 6 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności miesiąc temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Życie akademickie 22 dni temu

Nasza absolwentka laureatką Project Master 2020!

30 października 2020 roku Kapituła Konkursu Project Master wyłoniła zwycięzców w konkursie Project Master 2020. Wśród laureatów znalazła się absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności Ponad rok temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności miesiąc temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności miesiąc temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 17 dni temu

Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W lipcu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia “Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”, autorstwa prof. Mateusza Pipienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Sylwii Roszkowskiej z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Rekrutacja do programu UEK-CIMA

CIMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Z dyplomem CIMA staniesz się cennym i niezastąpionym pracownikiem. Już teraz zarządzaj finansami i weź udział w rekrutacji do Programu CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt o akronimie AroLeather

Projekt badawczo-rozwojowy „Development of microbiologically active, user and environment friendly materials for the light industry” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 28 konkursu Inicjatywy CORNET. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych o działaniu antymikrobowym do struktury skóry i materiałów tekstylnych.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.