Wirtualna studencka sesja posterowa w ramach CMQ 2020

Życie akademickie
2020-06-02
lubie to symbol 25 udostepnij symbol 2

Wirtualna studencka sesja posterowa w ramach CMQ 2020

27 maja o godz. 14:30 wirtualna studencka sesja posterowa rozpoczęła tegoroczną XII Międzynarodową Konferencję Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - CMQ 2020, która wpisana jest w obchody 95-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z ponad 100 zgłoszonych posterów wybrano 93, które zamieszczone zostały na platformie Moodle, z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. Spośród zamieszczonych posterów Komisja Posterowa wybrała 18, a ich autorzy zostali zaproszeni do publicznej prezentacji swoich prac podczas sesji wirtualnej na platformie Zoom.

Sesję posterową otworzył Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki, który przywitał gości przybyłych na sesję. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CQM Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak, który w imieniu organizatorów konferencji podziękował studentom za ich bardzo aktywny udział w wydarzeniu naukowym.

Dr Zofia Gródek-Szostak wraz z Prof. UEK dr hab. Agatą Niemczyk moderowały prezentację posterów poszczególnych zespołów. Tematem przewodnim sesji posterowej było hasło: „Od startupu do… korporacji?”

Prezentacja posterów odbyła się w dwóch częściach. W pierwszej studenci prezentowali i poszukiwali odpowiedzi odnoszące się do kwestii takich jak:

 • Potencjał rozwoju startupów działających na rynku rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej;
 • Wpływ regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) na rozwój przedsiębiorstw sektor IT/ICT oraz przemysłów kreatywnych i czasu wolnego;
 • Realizacja koncepcji smart city w praktyce polskich samorządów,
 • Czym jest mityczny Unicorn i w jakich sektorach startupy najczęściej uzyskują status jednorożca;
 • Czy w warunkach epidemii COVID innowacyjne startupy mają szansę się rozwijać? W jaki sposób sektor biotechnologiczny i finansowy może wykorzystać zmiany rynkowe wywołane pandemią?
 • W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego – a szczególnie gminy – zmieniają się wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu bliższym i dalszym
 • W jaki sposób samorząd terytorialny może wspierać rozwój inicjatyw przedsiębiorczych?
 • Czy systemowe wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw wpływa na rozwój inicjatyw startupowych?

W drugiej części spotkania studenci pochylili się nad zagadnieniami związanymi z efektownością zarzadzania startupami oraz determinantami funkcjonowania startupów w turbulentnym otoczeniu. Poszukiwano odpowiedzi na pytania:

 • W czym tkwi sekret sukcesu UBERA?
 • Jaki system wsparcia startupom oferuje Izrael?
 • Co tworzy ekosystem rozwoju startupów na poziomie krajowym i regionalnym i jaki jest w tym zakresie potencjał województwa małopolskiego?
 • Czy współpraca startupów i korporacji jest potrzebna? Kto z niej korzysta? Jakie doświadczenia w tym zakresie prezentują polskie grupy kapitałowe?
 • Jakie korzyści dla innowacyjnych przedsiębiorstw generuje split payment?
 • Czy publiczne wsparcie projektów badawczo-rozwojowych może przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (projekt Hyper Poland)?
 • Z jakich narzędzi należy korzystać weryfikując wiarygodność kontrahentów?
 • Czy w dynamicznym otoczeniu możliwe jest prowadzenie stabilnego biznesu? Czym jest owa stabilność?

W toczącej się dyskusji uwagę zwracały przemyślane wypowiedzi studentów, niejednokrotnie poparte własnymi doświadczeniami praktycznymi, co dodatkowo podnosiło walor prezentacji.

Sesja zgromadziła blisko 200 uczestników: studentów, pracowników naukowych UEK, ale także przedstawicieli praktyki gospodarczej, otoczenia biznesu, pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych, a także przedstawicieli zagranicznych ośrodków badawczych. Uczestnicy sesji z uznaniem podkreślali wysoki poziom posterów oraz udzielanych przez studentów odpowiedzi, podpartych znajomością literatury branżowej, artykułów zagranicznych oraz statystyki publicznej.

W podsumowaniu sesji, zarówno Dziekan Kolegium Nauk o Zarzadzaniu i Jakości jak i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji CMQ 2020 zwrócili uwagę na aktualność tematyki podjętej przez studentów, jak również bardzo wysoki poziom prezentacji. Jednocześnie zaprosili studentów do przygotowania artykułów, do planowanej monografii studenckiej, która będzie efektem ich naukowego zaangażowania.

Dr Zofia Gródek-Szostak

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

 

Wirtualna studencka sesja posterowa w ramach CMQ 2020

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.