Wyjazdy międzynarodowe dla rozwoju kompetencji doktorantów

Życie akademickie
2019-10-09
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Wyjazdy międzynarodowe dla rozwoju kompetencji doktorantów

Po raz pierwszy od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będą mogli poszerzać swoje kompetencje poprzez udział w projekcie Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przygotowany przez doktorantów Katedry Zarządzania Zasobami Pracy: mgr Marka Koczyńskiego oraz mgr Roberta Szydło, przy wsparciu mgr Anny Drabiny z działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych zyskał aprobatę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która przyznała na realizację projektu kwotę 950 000 PLN. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Renata Oczkowska.

W ramach projektu można uzyskać finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), związanych z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową, m. in:

• udział w kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,

• aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej lub flash talk),

• prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Już pod koniec tygodnia pojawią się informacje o stronie internetowej projektu oraz procedurze naboru.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

Logotyp programu PROM UEK

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego