Zaproszenie na studencką sesję naukową: „Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego”

Życie akademickie
2021-03-05

Zaproszenie na studencką sesję naukową: „Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego”

31 maja 2021 r., w ramach XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo CMQ2021 odbędzie się studencka sesja naukowa, której tematem przewodnim będą „Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego”.

Sesję podzielono na dwie części:

  • prezentację posterów (w języku angielskim),
  • prezentację artykułów (w języku polskim).

Problematyka sesji posterowej i nadsyłanych artykułów koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Jak informują organizatorzy - obszary tematyczne powinny podejmować rozważania w zakresie:

  1. Ryzyka w różnych branżach usługowych i jego konsekwencje.
  2. Sposobów ograniczania i przeciwdziałania skutkom ryzyka w organizacjach.

Problematyka badawcza dotyczy w szczególności takich kwestii, jak:

  • ryzyko ekonomiczne, w tym finansowe,
  • ryzyko społeczne organizacji np. zaufanie, relacje, partnerstwo itp.,
  • ryzyko środowiskowe np. epidemie, cyberbezpieczeństwo, katastrofy naturalne, technologia,
  • interwencjonizm państwowy i jego wpływ na rynek,
  • instrumenty wczesnego reagowania.

Harmonogram sesji posterowej prowadzonej w języku angielskim:

15 marca 2021r.- zgłoszenie uczestników sesji posterowej wraz z propozycją tytułu
posteru (j. angielski, max. 3 autorów), www.cmq.uek.krakow.pl,

30 marca 2021r. - akceptacja tytułu posteru,

15 maja 2021r. - przesłanie posteru (platforma moodle),

31 maja 2021r. - wirtualna studencka sesja posterowa na platformie zoom
i moodle.

Harmonogram studenckiej sesji referatowej prowadzonej w języku polskim:

15 marca 2021r. - rejestracja uczestników, przesłanie tytułu i abstraktu (język polski, max. 3 autorów) www.cmq.uek.krakow.pl,

30 marca 2021r.- akceptacja przesłanych tytułów i streszczeń (max 3 autorów),

4 czerwca 2021r.- przesłanie gotowych artykułów.

Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Istnieje także możliwość dobrowolnej prezentacji artykułów w dniu 31 maja 2021r. w ramach sesji studenckiej. Autorzy mogą uzyskać merytoryczne wsparcie podczas wystąpienia, przed ostatecznym terminem złożenia gotowego tekstu.

Wytyczne edytorskie zamieszczono na stronie konferencji www.cmq.uek.krakow.pl.

Zapraszamy do aktywnego udziału.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego