3. edycja międzynarodowej konferencji „Workshop on Macroeconomic Research”

Wydarzenia
2020-07-03

3. edycja międzynarodowej konferencji „Workshop on Macroeconomic Research”

Katedra Makroekonomii oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych serdecznie zapraszają na 3. edycję międzynarodowej konferencji naukowej „Workshop on Macroeconomic Research”, która odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2020 roku.

Tegoroczna konferencja zostanie przeprowadzona online, za pośrednictwem platformy Zoom. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września.

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań.

W tegorocznej edycji przewidziano kilkanaście półgodzinnych referatów oraz wykład na zaproszenie, który wygłosi prof. Andreas Steiner z Uniwersytetu w Groningen.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

 

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego