Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

Wydarzenia
2020-06-15
lubie to symbol 44 udostepnij symbol 10

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Uczestnikami debaty będą: prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski oraz prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.
Podczas debaty Kandydaci będą mieli okazje prezentacji głównych punktów swoich programów wyborczych oraz udzielą odpowiedzi na pytania skierowane przez Członków Społeczności Akademickiej UEK drogą mailową.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca br. o godzinie 10:00 w formie transmisji on-line na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kODvP2g5e7M&feature=youtu.be

Kandydaci na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

Poniżej zamieszczamy treść listu prof. dr. hab. Jana W. Wiktora – Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów, skierowanego do Społeczności Akademickiej UEK:Szanowni Państwo
Członkowie Społeczności
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie,

uprzejmie informuję, że spotkanie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Kandydatami na Rektora UEK w kadencji 2020-2024, odbędzie się we wtorek, 16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00.
Zgodnie z uchwałą Senatu UEK nr 29/2020 z dnia 10 czerwca br. spotkanie będzie przeprowadzone za pośrednictwem serwisu streamingowego. Dostęp do odbioru obrazu i dźwięku z debaty jest nielimitowany. Żeby wziąć udział w spotkaniu w formie online, wystarczy kliknąć w link:
https://www.youtube.com/watch?v=kODvP2g5e7M&feature=youtu.be
Równocześnie informuję, że spotkanie obu kandydatów będzie mieć miejsce w hali sportowo-widowiskowej UEK. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, nie ma możliwości bezpośredniej obecności w spotkaniu wszystkich członków Społeczności UEK. Z tych powodów na hali sportowo-widowiskowej UEK, dostępna będzie ograniczona liczba miejsc w liczbie 102 miejsca. O możliwości obserwowania debaty Kandydatów na hali będzie decydowała kolejność wejść. Przed wejściem na halę należy okazać legitymację studencką lub pracowniczą (identyfikator pracownika UEK). Hala zostanie otwarta o godzinie 9.30, a debata rozpocznie się o godz. 10.00. W całości będzie ona transmitowana na kanale YouTube, wskazanym w powyższym linku.
Zgodnie z uchwałą Senatu pytania będzie można zadawać wyłącznie drogą mailową – (dotyczy to również osób obecnych na hali). Na każde pytanie, zadane drogą mailową, odpowiedzi udzielą obaj Kandydaci.
Treść pytań do Kandydatów można przesłać na adres: wybory2020@uek.krakow.pl w dniu debaty (16 czerwca br.) w godz. 4.00 – 13.00 (do zakończenia debaty). Możliwość zadawania Kandydatom pytań przysługuje wyłącznie Członkom Społeczności UEK. Zadane zostaną jedynie pytania przesłane z kont pocztowych w domenie @uek.krakow.pl lub @student.uek.krakow.pl .
Pytania, nadesłane zgodnie z powyższymi regułami, zostaną zadane podczas spotkania, trwającego nie dłużej niż 3 godziny.

Odpowiedzi na pytania, na które Kandydaci nie zdążą odpowiedzieć w trakcie debaty będą opublikowane na stronie internetowej: https://uek.krakow.pl/uniwersytet/wladze/wybory-2020 , nie później niż 24 godziny po zakończeniu spotkania.


Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów UEK

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.