Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

Wydarzenia
2020-06-15

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Uczestnikami debaty będą: prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski oraz prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.
Podczas debaty Kandydaci będą mieli okazje prezentacji głównych punktów swoich programów wyborczych oraz udzielą odpowiedzi na pytania skierowane przez Członków Społeczności Akademickiej UEK drogą mailową.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca br. o godzinie 10:00 w formie transmisji on-line na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kODvP2g5e7M&feature=youtu.be

Kandydaci na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

Poniżej zamieszczamy treść listu prof. dr. hab. Jana W. Wiktora – Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów, skierowanego do Społeczności Akademickiej UEK:Szanowni Państwo
Członkowie Społeczności
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie,

uprzejmie informuję, że spotkanie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Kandydatami na Rektora UEK w kadencji 2020-2024, odbędzie się we wtorek, 16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00.
Zgodnie z uchwałą Senatu UEK nr 29/2020 z dnia 10 czerwca br. spotkanie będzie przeprowadzone za pośrednictwem serwisu streamingowego. Dostęp do odbioru obrazu i dźwięku z debaty jest nielimitowany. Żeby wziąć udział w spotkaniu w formie online, wystarczy kliknąć w link:
https://www.youtube.com/watch?v=kODvP2g5e7M&feature=youtu.be
Równocześnie informuję, że spotkanie obu kandydatów będzie mieć miejsce w hali sportowo-widowiskowej UEK. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, nie ma możliwości bezpośredniej obecności w spotkaniu wszystkich członków Społeczności UEK. Z tych powodów na hali sportowo-widowiskowej UEK, dostępna będzie ograniczona liczba miejsc w liczbie 102 miejsca. O możliwości obserwowania debaty Kandydatów na hali będzie decydowała kolejność wejść. Przed wejściem na halę należy okazać legitymację studencką lub pracowniczą (identyfikator pracownika UEK). Hala zostanie otwarta o godzinie 9.30, a debata rozpocznie się o godz. 10.00. W całości będzie ona transmitowana na kanale YouTube, wskazanym w powyższym linku.
Zgodnie z uchwałą Senatu pytania będzie można zadawać wyłącznie drogą mailową – (dotyczy to również osób obecnych na hali). Na każde pytanie, zadane drogą mailową, odpowiedzi udzielą obaj Kandydaci.
Treść pytań do Kandydatów można przesłać na adres: wybory2020@uek.krakow.pl w dniu debaty (16 czerwca br.) w godz. 4.00 – 13.00 (do zakończenia debaty). Możliwość zadawania Kandydatom pytań przysługuje wyłącznie Członkom Społeczności UEK. Zadane zostaną jedynie pytania przesłane z kont pocztowych w domenie @uek.krakow.pl lub @student.uek.krakow.pl .
Pytania, nadesłane zgodnie z powyższymi regułami, zostaną zadane podczas spotkania, trwającego nie dłużej niż 3 godziny.

Odpowiedzi na pytania, na które Kandydaci nie zdążą odpowiedzieć w trakcie debaty będą opublikowane na stronie internetowej: https://uek.krakow.pl/uniwersytet/wladze/wybory-2020 , nie później niż 24 godziny po zakończeniu spotkania.


Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów UEK

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 5 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 23 dni temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Aktualności 11 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 dni temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności 6 dni temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Wydarzenia 4 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 5 miesięcy temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 7 dni temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.