Graduacja na kierunku MiKR

Wydarzenia
2021-01-26

Graduacja na kierunku MiKR

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować Społeczność Akademicką naszego Uniwersytetu, że 23.01.2021 r. odbyła się uroczystość graduacji online wieńcząca ukończenie studiów na Kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Kierunek ten został utworzony na Wydziale Zarządzania w roku 2014 r., a obecnie, po zmianach struktury organizacyjnej Uczelni umiejscowiony jest w Instytucie Zarządzania, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

W tym roku, po raz piąty cieszyliśmy się z uroczystości wręczenia – w formie zdalnej – dyplomów magisterskich naszym Absolwentom, którzy opuścili mury Uniwersytetu w 2020 r.

Każdego roku żegnaliśmy się z Absolwentami w sposób uroczysty, wręczając dyplomy w Starej Auli, w Gmachu im. Ks. Aleksandra Lubomirskiego UEK w Krakowie, w towarzystwie najbliższych, przyjaciół, rodziny, Władz Uczelni i pracowników naukowych. Zawsze towarzyszyły temu spotkaniu uczucia: dumy z zamknięcia ważnego etapu życia, którego widomym znakiem był trzymany w dłoniach Absolwentów dyplom, radości z ostatniego wspólnego spotkania, a nawet wzruszenia, obserwowanego zwłaszcza wśród rodziców czy jeszcze starszych pokoleń, z którymi Absolwenci przybywali na graduację. Przemówienia zaproszonych na to spotkanie Profesorów, a także najlepszych Absolwentów, „ostatni wykład” w murach Uczelni, wspólne zdjęcia, rozmowy oraz toast to elementy wpisane już w tradycję naszych dotychczasowych uroczystości.

Z powodu trwającej pandemii osobisty udział nas wszystkich w tym wyjątkowym wydarzeniu nie był możliwy. Pragnęliśmy jednak, mimo trudności, jeszcze raz spotkać się wspólnie, wykorzystując dostępne zdalne możliwości - platformę Zoom. Zebrani w Sali Muzeum Uniwersytetu: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości – prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki, Dyrektor Instytutu Zarządzania – prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska, V-ce Dyrektor Instytutu Zarządzania – prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński, Kierownik Katedry Marketingu – prof. dr hab. Jan W. Wiktor wygłosili do zebranych interesujące i inspirujące przemówienia.

Cieszyliśmy się ze zdalnej obecności emerytowanych profesorów: prof. dr hab. Anny Czubały oraz prof. dr. hab. Romana Niestroja, dziękując jednocześnie za słowa kierowane do naszych byłych już Studentów.

Dziękujemy za zdalną obecność promotorom prac magisterskich: prof. UEK dr hab. J. Stobieckiej, prof. UEK dr. hab. P. Chlipale, prof. UEK dr hab. A. Żbikowskiej oraz pracownikom naukowym i dydaktycznym Katedr: Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Handlu i Instytucji Rynkowych oraz Marketingu tj. dr J. Mirek, dr G. Plichcie, dr. S. Brańce, dr A. Jonas, dr. P. Hadrianowi, dr. K. Kaperze, dr. M. Kuziakowi, dr. M. Rawskiemu, mgr J. Soburze.

Kulminacyjnym punktem uroczystości zawsze było wręczanie Absolwentom dyplomów przez uczestniczących w wydarzeniu Profesorów. Tym razem mogliśmy jedynie wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Tak więc 98 osób ukończyło studia i otrzymało tytuł mgr na Kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa w 2020 r.

Przemówienia Absolwentów mogących się poszczycić najlepszymi wynikami w nauce oraz innymi ponadprzeciętnymi osiągnięciami i aktywnościami są zawsze oczekiwanym punktem programu uroczystości. Panie: mgr Maria Bajak oraz mgr Justyna Brańka swoimi wystąpieniami wywołały niezatarte wrażenie na wszystkich uczestnikach, będąc przykładem tego, że okres studiów można wykorzystać nie tylko po to aby marzyć, ale przede wszystkim, aby swoje marzenia urzeczywistniać.

 

Moderatorka graduacji: dr Halina Wojnarowska, Katedra Marketingu

Pragnę złożyć podziękowania Pani Kierownik Dziekanatu KNoZiJ, mgr inż. H. Nosal, Panu Kierownikowi Działu Aparatury,  inż. A. Śliwie oraz Pani mgr K. Flis, sekretarce Katedry Marketingu za pomoc w przygotowaniu graduacji.