Inauguracja roku szkolnego w szkole partnerskiej UEK

Wydarzenia
2021-09-02

Inauguracja roku szkolnego w szkole partnerskiej UEK

W środę, 1 września, JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego szkoły partnerskiej UEK – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach.

– Każdy nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele wyzwań, ale także niezliczone sukcesy i radości. Życzę więc wszystkim uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach zapału w zdobywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności podejmowania mądrych decyzji. Nauczycielom i Pracownikom zaś sukcesów dydaktycznych, wytrwałości oraz zapału i chęci do ciągłego rozwoju – przekazał z okazji wydarzenia Rektor UEK.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach jest placówką, która w ostatnim czasie podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Porozumienie to obejmuje współpracę w zakresie realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych oraz umożliwi ono uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach zapoznanie się z ofertą dydaktyczną naszego Uniwersytetu m.in. poprzez prezentacje multimedialne oraz wycieczki po Kampusie UEK.