Jesienna graduacja Absolwentów UEK

Wydarzenia
2022-11-21

Jesienna graduacja Absolwentów UEK

W dniach 17-19 listopada 2022 r. na naszej Uczelni miała miejsce ogólnouczelniana uroczystość zakończenia studiów dla Absolwentów, którzy swoje tytuły uzyskali w semestrze letnim.

– To dzień wyjątkowy w życiu Uczelni. Tego dnia kończycie Państwo swoją obecność na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jako studenci. Rozpoczynacie nowy, ważny etap swojego życia. Podejmujecie wyzwania zawodowe, zakładacie rodziny, ruszacie w świat. (…) Wspólnota absolwentów UEK, do której dzisiaj dołączacie, liczy kilkadziesiąt tysięcy osób. To wielki przywilej, ale też wielkie zobowiązanie. Możecie Państwo być pewni, że kiedy będziecie potrzebowali wsparcia tej wspólnoty to zawsze możecie na to liczyć. Za dwa lata będziemy świętować stulecie UEK. To największy w Europie Środkowowschodniej Uniwersytet Ekonomiczny, jeden z najstarszych, z wieloma wspaniałymi absolwentami, ludźmi, którzy osiągają wielkie rzeczy w sferze biznesu, polityki, mediów, nauki. Wierzę, że Państwo do tej grupy dołączycie – powiedział w swoim przemówieniu JM Rektor UEK, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK pogratulował Absolwentom Uczelni

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, dr hab. Karolina Klecha- Tylec, prof. UEK, również podziękowała Absolwentom za zaufanie i wybór Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

– Proszę Państwa o to, żebyście zawsze czuli się częścią naszej wspólnoty, żebyście te relacje, przyjaźnie, kontakty, które tutaj zawarliście zawsze pielęgnowali i o sobie nie zapominali. Pragnę również Państwa poprosić, byście nie zapominali o nas, o wykładowcach, o Państwa Promotorach zwłaszcza, ale także o naszej Uczelni – mówiła Pani Prorektor.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, dr hab. Karolina Klecha- Tylec, prof. UEK, podziękowała Absolwentom za zaufanie i wybór UEK

Jesienna graduacja odbywała się zgodnie w podziałem na funkcjonujące w Uczelni Kolegia.

W czwartek, 17.11.2022 r. pióra dla najlepszych Absolwentów oraz listy gratulacyjne odebrali Absolwenci kierunków prowadzonych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Instytucie Politologii, Filozofii i Socjologii oraz w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji.

W piątek, 18.11. 2022 r. w wydarzeniu dedykowanym kierunkom studiów prowadzonych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, wzięli udział Absolwenci kierunków prowadzonych w Instytucie Informatyki, Rachunkowości i Controllingu, Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem oraz w Instytucie Zarządzania.

Sobotnia uroczystość, 19.11.2022 r. skierowana była do Absolwentów kierunków studiów realizowanych w ramach Instytutów funkcjonujących w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa: Instytutu Ekonomii, Instytutu Finansów, Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych oraz Instytutu Prawa.

Podczas wydarzenia wszyscy absolwenci otrzymali listy gratulacyjne od JM Rektora, a najlepsi z nich pamiątkowe pióra.

W uroczystości wzięli udział m.in. Dziekani Kolegiów, Dyrektorzy Instytutów, Promotorzy, Recenzenci, Wykładowcy oraz goście specjalni. Uroczystości swoim występem uświetnili Artyści z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.