Konferencja naukowa "Miasto przyszłości – wyzwania dla gospodarki komunalnej"

Wydarzenia
2021-04-09

Konferencja naukowa "Miasto przyszłości – wyzwania dla gospodarki komunalnej"

Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych organizuje konferencję naukową pt. "Miasto przyszłości – wyzwania dla gospodarki komunalnej", która odbędzie się on-line 18 maja 2021 r. na platformie ZOOM.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dra hab. Stanisława Mazura, prof. UEK.

Intensywne i wieloaspektowe zmiany aktywności człowieka rodzą szereg nowych wyzwań na polu działalności naukowo-badawczej. W dużej mierze odnosi się to także do obszarów działalności samorządowej, w tym w znacznym stopniu – miast, które „jak w soczewce” skupiają współczesne problemy społeczno-gospodarczo-środowiskowe.

Głównym celem konferencji jest prezentacja dorobku i wyników badań oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami stawianymi gospodarce komunalnej, w szczególności związanymi z gospodarowaniem odpadami, gospodarką wodno-ściekową, transportem lokalnym, a także jakością życia mieszkańców oraz z nowoczesnymi technologiami zmieniającymi oblicze współczesnych miast.

Twórcze dyskusje i wymiana myśli między ośrodkami akademickimi, praktykami gospodarczymi oraz samorządowcami może pomóc w trafnym definiowaniu nowych obszarów badawczych, a co za tym idzie – odpowiednim modyfikowaniu polityki społeczno-gospodarczej i ekologicznej prowadzonej na poziomie samorządowym.

Obszary tematyczne organizowanej konferencji to:

  • Racjonalne gospodarowanie zasobami i odpadami w „ekomieście”
  • Miasto jutra - rozwiązania i wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej (sesja specjalna Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
  • Wyzwania dla lokalnego transportu w inteligentnym mieście
  • Innowacyjne technologie w smart city
  • Nowa jakość życia wyzwaniem dla miasta przyszłości

Wsparcie finansowe Konferencji oraz patronat zapewnili Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S.A. w Krakowie oraz Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Zaproszenie dostępne TUTAJ.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://if.uek.krakow.pl/katedry/katedra-finansow-rozwoju-zrownowazonego/konferencja-naukowa/

Plakat konferencji.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego