Międzynarodowa konferencja „Workshop on Macroeconomic Research”

Wydarzenia
2021-03-31

Międzynarodowa konferencja „Workshop on Macroeconomic Research”

Komitet Organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej „Workshop on Macroeconomic Research” serdecznie zaprasza do udziału w 4. edycji, która odbędzie się w dniach 22 i 23 czerwca 2021 roku.

Tegoroczna konferencja zostanie przeprowadzona online, za pośrednictwem platformy Zoom. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 czerwca 2021 roku.

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie, międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie grupy ekonomistów, zarówno badaczy z dużym dorobkiem naukowym, jak i tych wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań.

W tegorocznej edycji przewidziano kilkanaście półgodzinnych referatów oraz wykład na zaproszenie, który wygłosi prof. Barbara Rossi z Uniwersytetu Pompeu Fabra.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Marek A. Dąbrowski, prof. UEK

prof. dr hab. Jacek Osiewalski

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego