Międzynarodowy biznes w Krakowie. Jaka jest przyszłość europejskiej stolicy nowoczesnych usług dla biznesu?

Wydarzenia
2021-01-22

Międzynarodowy biznes w Krakowie. Jaka jest przyszłość europejskiej stolicy nowoczesnych usług dla biznesu?

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu debat krakowskich „Przemyśleć Kraków i Małopolskę. Perspektywa 2030”, które odbędzie się we wtorek, 26 stycznia, o godz. 16:30.

Pandemia koronawirusa spowodowała gwałtowne zmiany na całym świecie, zmuszając społeczność międzynarodową do podjęcia szybkich i często radykalnych działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Zamykanie kolejnych gałęzi gospodarki spowodowało, że wielu przedsiębiorców musiało podjąć stanowcze kroki w celu ratowania swoich działalności, a pełne konsekwencje tej sytuacji wciąż są trudne do przewidzenia/oszacowania.

Podczas debaty zaproszeni goście pochylą się nad tematem międzynarodowego biznesu w Krakowie, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka przyszłość czeka „europejską stolicę nowoczesnych usług dla biznesu”?

Uczestnikami debaty będą:

- prof. Stanisław Mazur - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

- Jerzy Muzyk - Zastępca Prezydenta Krakowa

- Wojciech Cichoń, Vice President, Head of the European Business Services Delivery Centers, Capgemini

- Paweł Hajduk - Head of Centre, AMS - Alexander Mann Solutions

Wprowadzenie do debaty wygłosi prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, a rozmowę poprowadzi red. Magdalena Kursa z Gazety Wyborczej.

Transmisja spotkania będzie dostępna na stronie internetowej: www.uek.krakow.pl oraz www.krakow.pl 

Zachęcamy do  wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną zaprezentowane podczas debaty.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0nh_BYSY3PiaZxsnCHlWY7a333K4uk8BvadL55Oc_KESlw/viewform?fbclid=IwAR2T8bm1M1DWGY0mQYFPigKKLqtCJwLqzp31MuYw0auG_8cDcHDSJjLGgDs

„Przemyśleć Kraków i Małopolskę” to cykl debat zainicjowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a prowadzony we współpracy z władzami samorządowymi Krakowa i Małopolski, krakowskimi uczelniami, biznesem oraz organizacjami obywatelskimi. Zamiarem jego pomysłodawców jest stworzenie przestrzeni otwartej dla twórczej debaty nad sprawami ważnymi dla mieszkańców i poszukiwanie wartościowych rozwiązań stanowiących podstawę dla społeczno - ekonomicznego rozwoju miasta i regionu. Moment jest szczególny, bo wymaga wypracowania rozwiązań nowych - z uwzględnieniem szybko zmieniającego się otoczenia, ale przy wykorzystaniu potencjału Krakowa i Małopolski.

Plakat zapowiadający debatę "Międzynarodowy biznes w Krakowie. Jaka jest przyszłość europejskiej stolicy outsourcingu?"
div>