Obchody 96-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wydarzenia
2021-06-17

Obchody 96-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zgodnie z tradycją rocznica upamiętniająca utworzenie Wyższego Studium Handlowego przypada na 28 maja. Ze względu na sytuację epidemiczną – tegoroczne uroczystości związane z 96-leciem istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały przeniesione na 17 czerwca.

Oficjalne uroczystości Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego poprzedziła Msza Święta w Sanktuarium św. Józefa przy ul. Rakowickiej 18, którą poprowadził Jego Ekscelencja ks. abp. Marek Jędraszewski.

Tuż przed godziną 10.00 główne obchody rozpoczął orszak, który przeszedł z Budynku Głównego do Hali Widowiskowo-Sportowej UEK. W skład orszaku, oprócz Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, weszli również: Rektorzy Seniorzy UEK, Przedstawiciele Uczelni Krajowych, Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Rady Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz Studenci UEK i Poczet Sztandarowy.

Z uwagi na pandemię, w uroczystościach głównych na Hali Widowiskowo-Sportowej UEK bezpośredni udział wzięła ograniczona liczba zaproszonych gości. Wszyscy zainteresowani mogli jednak uczestniczyć transmisji na żywo, dostępnej na stronie internetowej oraz na kanale YouTube Uniwersytetu.

Następnie na Hali Widowiskowo- Sportowej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UEK, które zainaugurował JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK:

Witam serdecznie wszystkich Państwa na tej wspaniałej uroczystości, jaką są obchody Dnia naszego Uniwersytetu. Bardzo cieszę się z możliwości osobistego spotkania z członkami Senatu, Rad Dyscyplin UEK oraz czcigodnymi gośćmi zgromadzonymi w tej Sali; jak i udziału w Święcie Uczelni wielu przyjaciół, pracowników i studentów, którzy łączą się z nami za pomocą urządzeń elektronicznych. Proszę mi wierzyć, że chciałbym spotkać się z Państwem bezpośrednio i świętować 96. rocznicę powołania dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pomimo znoszenia kolejnych obostrzeń, aktualnie nie jest to jeszcze możliwe.

Rektor zwrócił się także do przyjaciół i współpracowników zagranicznych, podkreślając wysoką rangę wzajemnej współpracy:

Choć mogłoby się wydawać, że ostatnie miesiące, ze względu na pandemię, ją spowolniły, zapewniam Państwa, iż dokładamy wszelkich starań, by ze zwielokrotnioną siłą kontynuować lub inicjować kolejne obszary naszej międzynarodowej aktywności – dodał.

Szanowni Państwo, już Platon zauważył, że nie ma większej potęgi niż wiedza. Prawdę tę dobitnie uświadomiła nam w ostatnich miesiącach chociażby pandemia. Gdyby nie nauka i wiedza, postęp technologiczny oraz dostępne współcześnie rozwiązania i narzędzia, nie tylko nie poradzilibyśmy sobie z pracą i nauką zdalną, ale też sam wirus mógłby zebrać o wiele większe żniwo. O tym jak ważna jest wiedza przekonujemy się też codziennie będąc świadkami powszechnej dezinformacji, powielanych w mass mediach fake newsów oraz rozlicznych teorii spiskowych. To one sprawiają, że coraz trudniej odróżnić dziś prawdę od fikcji, świat realny od świata wirtualnego. Jedyną bronią w tej nierównej walce jest wiedza. W tym kontekście znaczenie szkół wyższych w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń wydaje się być nie do przecenienia. Samodzielność w kreowaniu myśli i kształtowaniu własnego zdania, umiejętność sprawdzania oraz weryfikacji informacji, czy doświadczenie zagadnień kultury wysokiej, to tylko nieliczne cechy stanowiące o profilu absolwenta uczelni.(…) W tym kontekście, pomimo upływu czasu, niezwykle aktualna jest dewiza założycieli ustanowionego 96 lat temu Wyższego Studium Handlowego – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. To nasza misja, cel i zobowiązanie wobec blisko stuletniej tradycji akademickiej. Jesteśmy bowiem spadkobiercami tradycji, członkami społeczności największego pod względem liczby studentów uniwersytetu ekonomicznych w Polsce i jedną z największych szkół wyższych o profilu ekonomicznym w Europie – podkreślił Rektor w swoim przemówieniu.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz przyglądając się współczesnym zjawiskom, trendom i wymaganiom rynku, doskonale zdajemy sobie sprawę, że samo przekazanie wiedzy, choć stanowi jeden z głównych fundamentów wychowania na poziomie akademickim, bywa niewystarczające. Dlatego też, w duchu odpowiedzialności za kolejnych Absolwentów naszej Uczelni oraz otoczenie – miasto, region czy Ojczyznę, rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu “Sztuka na UEK”. Rozumiemy bowiem, że Uczelnia nie jest „samotną wyspą”, lecz jedną z kluczowych instytucji, odpowiedzialnych za kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także odgrywających bardzo istotną rolę kulturotwórczą.

Szanowni Państwo, nasza noblistka, Maria Skłodowska-Curie, powiedziała kiedyś niezwykle piękne słowa: „Jestem jedną z tych osób, które uważają, że nauka kryje w sobie wielkie piękno. Naukowiec w swoim laboratorium jest nie tylko technikiem – jest także dzieckiem stojącym twarzą w twarz ze zjawiskami natury, które budzą jego zachwyt”. I tego właśnie wszystkim Państwu życzę – nieustającego zachwytu nad tym pięknem, który nadaje sens naszej pracy naukowej oraz trosce o wychowanie kolejnych pokoleń wspaniałych ludzi i odpowiedzialnych obywateli – podsumował dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Kolejno zgromadzonym na Hali gościom oraz uczestnikom transmisji zaprezentowany został najnowszy film promocyjny Uczelni.

Tuż po nim Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita odczytał skierowany do uczestników uroczystości list Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego, a Prorektor ds. Projektów i Współpracy, dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – wybrane listy gratulacyjne i adresy okolicznościowe.

Podczas Święta Uczelni tradycyjnie odbyły się także promocje doktorskie i habilitacyjne. W tym roku grono Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzbogaciło się o 17 doktorów habilitowanych oraz 26 doktorów. Wręczone zostały także listy gratulacyjne osobom, którym w 2020 roku został nadany tytuł profesora oraz tym, które uzyskały stopień doktora i doktora habilitowanego poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Część tę poprowadził Prorektor ds. Nauki, prof. Paweł Lula.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Dominanta” pod kierownictwem Pani Małgorzaty Langer-Król.

O godzinie 15.00 nastąpiło otwarcie Forum UEK na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, byłych władz Uniwersytetu oraz zaangażowanych instytucji w składzie: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, dr. hab., Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Rektor Uczelni poprzednich kadencji i inicjator wspomnianego przedsięwzięcia, a także Andrzej Tombiński – Prezes Re-Bau.

W uroczystości wziął udział także o. Damian Sochacki – Przeor o. Karmelitów Bosych, który poświęcił Forum.

Następnie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zainaugurował projekt „Sztuka na UEK”.