Obchody Inauguracji 95. Roku Akademickiego

Wydarzenia
2019-10-03
lubie to symbol 24 udostepnij symbol 0

Obchody Inauguracji 95. Roku Akademickiego

„Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. 95. Rok Akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uważam za otwarty!”

Tymi słowy Jego Magnificencja prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor UEK, zainaugurował 95. Rok Akademicki.

(...) wraz z dzisiejszym jubileuszem rozpoczynamy również nową epokę w dziejach naszej Alma Mater. 95. rok istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest bowiem rokiem wejścia w życie postanowień najważniejszych dokumentów Uczelni, takich jak Statut czy Regulamin Organizacyjny, dostosowanych do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zaczynamy funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej. Będzie to niewątpliwie czas pełen wyzwań. – podkreślił podczas przemówienia inauguracyjnego.

Od 1 października 2019 roku w strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie funkcjonują trzy kolegia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa; Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej) w ramach których utworzono dziewięć instytutów. Nowy Statut przewiduje również katedry, biblioteki, pracownie i laboratoria, jednostki międzykolegialne i pozakolegialne, Szkołę Doktorską, a także inne jednostki ogólnouczelniane oraz jednostki administracji. Powołani zostali prorektorzy, dziekani kolegiów, dyrektorzy instytutów oraz członkowie rad dyscyplin. – wyjaśnił Rektor.

Uroczystości w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym poprzedziła Msza św. w intencji studentów oraz pracowników UEK. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja abp prof. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski. W uroczystej inauguracji roku jubileuszowego udział wzięli: Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, abp. Marek Jędraszewski, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Kazimierz Barczyk i Wojciech Grzeszek – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Halina Cimer – Małopolska Wicekurator Oświaty, a także Piotr Ziętara – Przewodniczący I Rady Uczelni. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, byli rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, rektorzy, prorektorzy oraz przedstawiciele uczelni krajowych i zagranicznych, jak również przedstawiciele instytucji publicznych, szpitali, spółek i przedsiębiorstw współpracujących z naszą Uczelnią.