Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Wydarzenia
2019-11-16
lubie to symbol 13 udostepnij symbol 19

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z Izbą Notarialną w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową, organizowaną z okazji 25-lecia obowiązywania ustawy o własności lokali. Odbędzie się ona w dniach 24–25 kwietnia 2020 roku na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Gmach Główny, Stara Aula).

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte, stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali, który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie, kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji niewątpliwie zatem wymaga zmiany. Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej Uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

TERMINY I OPŁATA KONFERENCYJNA

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa (w przypadku zgłoszenie uczestnictwa czynnego wraz z tematem wystąpienia) w terminie do 15 marca 2020 r. Prosimy o dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego .

Termin wysłania artykułu do publikacji – 15 maja 2020 r.

Artykuły prosimy wysyłać na adres mailowy: badurae@uek.krakow.pl

Artykuły zostaną opublikowane w monografii (artykuł rejestrowany jako rozdział w monografii). Monografia zostanie wydana przez wydawnictwo poziomu I zgodnie z nową punktacją wydawnictw, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Termin wniesienia opłaty – 31 marca 2020 r.

Opłata za udział w konferencji z publikacją wynosi 850 zł

Opłata za udział w konferencji bez publikacji wynosi 600 zł

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

  • materiały konferencyjne,
  • dwa obiady,
  • przerwy kawowe,
  • uroczystą kolację w restauracji w dniu 24 kwietnia,
  • zaświadczenie o udziale w konferencji. Dla uczestników konferencji, będących adwokatami i radcami prawnymi zostaną przyznane punkty szkoleniowe. Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221

Tytuł przelewu: konferencja prawa nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika

PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowy program konferencji ukaże się w terminie późniejszym na stronie Konferencji.

PATRONATY

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Krajowa Rada Notarialna

Rejent (patronat medialny)

Krakowski Przegląd Notarialny (patronat medialny)

Świat Nieruchomości (patronat medialny)

Wydawnictwo Wolters Kluwer (patronat medialny)

KONTAKT

Wszelkie pytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres:

badurae@uek.krakow.pl

W razie potrzeby szczegółowymi informacjami służy dr Ewelina Badura, tel. 660 504 755.

Serdecznie zapraszamy!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego