Ogólnopolska konferencja naukowa „Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Wydarzenia
2021-04-01

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izba Notarialna w Krakowie mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na konferencję organizowaną z okazji 25-lecia obowiązywania ustawy o własności lokali i odbędzie się w dniach 28-29 maja 2021 r. w trybie zdalnym.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte, stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali, który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie, kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej Uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian, czy też doprecyzowania tych regulacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

Zobacz ulotkę informacyjną Konferencji

Zobacz program Konferencji

Zapraszamy również do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji

 

KONTAKT

Wszelkie pytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres mailowy:

konferencjanieruchomosci@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wydaną w ramach organizowanej konferencji publikacją naukową pod red. A. Kaźmierczyk, E. Badura, Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy”, wyd. C.H. Beck 2021

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego