Ogólnouczelniana graduacja absolwentów UEK

Wydarzenia
2022-06-28

Ogólnouczelniana graduacja absolwentów UEK

24 czerwca 2022 r., po raz pierwszy, odbyła się ogólnouczelniana graduacja absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W uroczystości wzięli udział magistrzy kierunku Audyt finansowy oraz inżynierowie Logistyki międzynarodowej i Towaroznawstwa, którzy swoje tytuły uzyskali w semestrze zimowym.

JM Rektor dr. hab. Stanisław Mazur, prof.UEK, w swoim przemówieniu rozpoczynającym graduację podkreślił, że zakończenie studiów jest nie tylko dobrym momentem na refleksję i podsumowanie dotychczasowej drogi, ale także okazją, żeby spojrzeć w przyszłość i zastanowić się nad rozwojem kariery zawodowej. Przypomniał zebranym na Starej Auli absolwentom, że od ich decyzji, kreatywności i wyborów zależy przyszłość naszego regionu, kraju, a nawet świata.

– Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Nelson Mandela, powiedział kiedyś, że edukacja to najpotężniejsza broń, jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat – podsumował prof. Stanisław Mazur.

Nie zabrakło również wzajemnych podziękowań. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, dr. hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK, wyraziła wdzięczność wobec absolwentów za związanie swojej życiowej drogi z naszą Uczelnią. Natomiast przedstawiciele absolwentów podkreślali, jak ważna była dla nich pomoc ze strony pracowników naukowych oraz administracyjnych w szczególnie trudnym czasie pandemii.

Podczas wydarzenia wszyscy absolwenci otrzymali listy gratulacyjne od JM Rektora dr. hab. Stanisława Mazura, prof.UEK, a najlepsi z nich: mgr Joanna Bogaty, inż. Katarzyna Momot, inż. Dominika Dzialuk, inż. Jarosław Pawlik oraz inż. Magda Dobrzańska – pamiątkowe pióra. Nagrody wręczyli im Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa – dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK oraz Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK.

Gościem specjalnym wydarzenia był Prezes Zarządu Shell Polska, Pan Piotr Kuberka. Wygłosił on inspirujące przemówienie, pełne życiowych wskazówek dla młodych ludzi znajdujących się na początku swojej zawodowej ścieżki.

Uroczystość nie miała jednak charakteru pożegnania, o co zadbali Bartosz Jacyna - Współzałożyciel Stowarzyszenia Korporacja Absolwentów UEK oraz prof. Maria Płonka - Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK. Oboje zachęcali do współtworzenia społeczności UEK już poza murami Uczelni, jako członkowie ich organizacji. Nie jest to jednak jedyny sposób, co podkreślało wielu prelegentów. Uzyskanie tytułu naukowego może stanowić początek nowej przygody z UEK – w ramach studiów podyplomowych lub doktoranckich.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w rozwijaniu kariery – trzymamy za Was kciuki!