Godło Polski

Prof. dr hab. Jerzy Hausner Honorowym Profesorem UEK

Wydarzenia
2022-12-15

Prof. dr hab. Jerzy Hausner Honorowym Profesorem UEK

Uroczystym śpiewem „Breve Regnum” rozpoczęły się obchody nadania Godności Profesora Honorowego UEK prof. dr. hab. Jerzemu Hausnerowi. To zaszczytne wydarzenie miało miejsce 15 grudnia 2022 r.

Jak zwrócił uwagę JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, uroczystość nadania Godności Profesora Honorowego UEK była pierwszym takim wydarzeniem w prawie 100-letniej historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– Godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wyjątkowe wyróżnienie, będące uhonorowaniem lat pracy i osiągnięć na rzecz Uczelni, a także podziękowaniem za istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych w Uniwersytecie oraz przyczynienie się do rozsławiania imienia Uczelni dorobkiem naukowym oraz aktywnością społeczną, a także publiczną – powiedział w swoim przemówieniu JM Rektor UEK.

– Jestem głęboko wzruszony i zaszczycony, że Pan Profesor Jerzy Hausner zgodził się przyjąć to wyróżnienie i tym samym stał się pierwszym w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Profesorem Honorowym tej Uczelni. Jego zaangażowanie w pracę naukowo-dydaktyczną oraz działalność społeczną, a także wybitne osiągnięcia na różnych polach działalności dobitnie świadczą, że jest on osobą ze wszech miar godną dostąpienia tego szczególnego zaszczytu – dodał dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

JM Rektor UEK podczas przemówienia na uroczystości nadania Godności Profesora Honorowego UEK prof. dr. hab. Jerzemu Hausnerowi

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości ze świata polityki, ekonomii, nauki i sztuki, a także bliskich uhonorowanego Profesora. Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, zauważył jak ważna w dzisiejszych czasach dla polskiej gospodarki staje się propagowana przez prof. dr. hab. Jerzego Hausnera, ekonomia wartości.

W wydarzeniu udział brali także laudatorzy: prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. dr hab. Juliusz Gardawski oraz prof. dr hab. Marian Gorynia. Prof. dr hab. Marian Gorynia zwrócił uwagę na nietypowe podejście uhonorowanego Profesora, jego spojrzenie na ekonomię szersze niż jako na samą efektywność, a także wychodzenie poza zwyczajowe standardy wymagań w stosunku do pracownika naukowo-dydaktycznego i podejmowanie rozmaitych inicjatyw wykraczających poza przyjęte ramy.

Również prof. dr hab. Juliusz Gardawski zwrócił uwagę na wyjątkowe cechy, które posiada prof. dr hab. Jerzy Hausner:

– „Wymienię kluczowe wartości, kojarzone z dorobkiem Jerzego Hausnera w czasie kierowania dialogiem społecznym: rzetelność w wypełnianiu podjętych zobowiązań, odpowiedzialność za słowo, sprawczość – starania o skuteczność, szacunek wobec partnerów społecznych i stanowczość w obronie pryncypiów”.

Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz w laudacji odniósł się także do osobistych wspomnień związanych ze współpracą z Profesorem Hausnerem.

– Chciałbym jeszcze podkreślić, że mam jak najlepsze wspomnienia z współpracy z Jerzym, kiedy wspólnie sprawowaliśmy funkcję publiczne, zwłaszcza w latach 2001-2005. Zbliżał nas do siebie wspólny pogląd na to, co w Polsce należy robić, żeby jak najpełniej zapewnić rządy prawa i stabilną gospodarkę w naszym kraju – powiedział prof. dr hab. Balcerowicz.

Jako czwarta została przeczytana laudacja nieobecnego w tym dniu prof. dr. hab. Marka Belki.

Po wygłoszonych laudacjach nastąpił właściwy moment nadania Godności Profesora Honorowego UEK. JM Rektor odczytał pełny tekst uchwały Senatu, po czym miał miejsce akt dekoracji i symboliczne wręczenie Profesorowi Hausnerowi dyplomu i statuetki. Prorektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekani Kolegiów oraz Laudatorzy, w imieniu całej Społeczności Akademickiej UEK, złożyli gratulacje nowo uhonorowanemu Profesorowi.

 

Nadanie Godności Profesora Honorowego prof. dr hab. Jerzemu Hausnerowi

Następnie głos zabrał Profesor Honorowy UEK, dr hab. Jerzy Hausner. W swoim okolicznościowym przemówieniu, zatytułowanym „Mój Uniwersytet”, przywołał wiele osób, wydarzeń, historii i anegdot związanych z jego drogą akademicką na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, tworzeniem kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej oraz życiem prywatnym. Wzruszające wystąpienie Profesor zakończył następującymi słowami:

– Tym, którzy myślą o uniwersytecie marzeń powiem – nie ma po co i gdzie go szukać. Trzeba go jak najszybciej zacząć tworzyć. Razem z innymi i dla innych.

Bardzo wzruszającym momentem było wyświetlenie filmu, który został przygotowany specjalnie na tę uroczystość.

Po zakończeniu uroczystości w hali widowiskowej Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego UEK nastąpiło inne ważne wydarzenie, jakim było otwarcie Galerii GAP w budynku Biblioteki Głównej.

– Powodem tego spotkania jest podkreślenie tego, co było bardzo ważne w środowisku GAP – sojuszu pomiędzy ekonomią a sztuką – rozpoczął otwarcie galerii JM Rektor UEK.

Nowe miejsce dla galerii GAP uwarunkowane było koniecznością poszerzenia przestrzeni dla istniejących już wystaw.

Na otwarciu galerii obecny był JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, który podsumował dotychczasową współpracę z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz ASP, a także zachęcił do odwiedzania nowo otwartej galerii: „Sztuka to fundament. A dotykać sztuki to przywilej” – podsumował JM Rektor ASP.

Profesor Honorowy UEK, dr hab. Jerzy Hausner podkreślił także wyjątkowość galerii GAP:

– Specyfika tej galerii, którą może nie wszyscy dostrzegają, jest następująca – wszystkie prace są darowiznami. Pokazują one jedną z wystaw, które organizowaliśmy dla danego artysty, bądź dla danej grupy artystów – wyjaśnił prof. Hausner.

Nowo otwarta galeria GAP jest trzecim miejscem, gdzie można oglądać prezentowane dzieła. Prace wystawione są również w holu Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego oraz w budynku przy ul. Rakowickiej 16.

Partnerzy wydarzenia:

Logotyp Partnera wydarzenia: Wodociągi Miasta Krakowa
Logotyp Partnera wydarzenia: PPH Petrosol Sp. z o.o.
Logotyp Partnera wydarzenia: Huta Szkła Gospodarczego