Seminaria w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

Wydarzenia
2019-12-02
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Seminaria w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Pierwsze z organizowanych w tym tygodniu seminariów odbędzie się już jutro i będzie ono dotyczyło polityki energetycznej. Prelegentem wydarzenia będzie prof. Nathalie Lazaric z Università Nice Sophia Antipolis, która wygłosi prezentację pt: “Learning by looking’ and reduction of energy consumption: Results in Southern France”.

twitter.com/LazaricN/media
prof. Nathalie Lazaric

Profesor Lazaric należy również do grona ekspertów Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (The French National Centre for Scientific Research). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół instytucji i ich zachowań, w tym nawyków, rutyn organizacyjnych, krajowych systemów organizacyjnych oraz zrównoważonej konsumpcji. Inny obszar badań prelegentki skupia się na wiedzy i innowacjach, w szczególności na innowacjach ekologicznych, patentach i prawach własności intelektualnej oraz relacjach uniwersytetów z przemysłem.

Seminarium odbędzie się we wtorek 3 grudnia w Budynku Głównym w sali 1, o godz. 11.15. Spotkanie organizowane jest w ramach Problemu węzłowego 3.1 Polityka regulacyjna.

Kolejne seminarium zatytułowane Sustainable Value Creation. Reflections on Entrepreneurship zaplanowane zostało na czwartek.Autorką referatu będzie prof. Linda O’Riordan z University of Bradford.

www.fom-blog.de
prof. Linda O’Riordan

Zainteresowania badawcze prof. O’Riordan to przede wszystkim współpraca interesariuszy i przedsiębiorstw na rzecz budowy zrównoważonego podejścia do biznesu. Prelegentka oprócz afiliacji z brytyjskim uniwersytetem jest także Dyrektorką Centrum Kompetencji Badawczych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Niemczech. Posiada ona także doświadczenie biznesowe i doradcze w sektorze przemysłu. W trakcie swojej kariery zawodowej prof. O’Riordan współpracowała między innymi z Accenture, UCB-Schwarz Pharma, czy rządem Irlandii.

Prezentacja wykładu odbędzie się piątek 6 grudnia w Pawilonie U w sali O, o godz. 16.00.
Seminarium organizowane jest w ramach problemu węzłowego 1.4. Zarządzanie produktem.

 

W przyszłym tygodniu w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gościć będziemy także prof. dr. inż. Artura Kozłowskiego, Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

http://www.ibemag.pl/
prof. dr inż. Artur Kozłowski

Organizacja ta zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz przemysłu 4.0. MisjąEMAG jest również łączenie nauki z biznesem. Wykład prof. Kozłowskiego będzie niósł nazwę Przemysł 4.0 – wyzwania technologiczne i społeczne w aspekcie cyberbezpieczeństwa. Celem seminarium jest omówienie szans i wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek 10 grudnia w Pawilonie G w sali 13, o godz. 11.30-13.00. Seminarium organizowane jest w ramach Problemu węzłowego 1.1 Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach 4. rewolucji przemysłowej.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego