Seminaria w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

Wydarzenia
2019-12-02
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Seminaria w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Pierwsze z organizowanych w tym tygodniu seminariów odbędzie się już jutro i będzie ono dotyczyło polityki energetycznej. Prelegentem wydarzenia będzie prof. Nathalie Lazaric z Università Nice Sophia Antipolis, która wygłosi prezentację pt: “Learning by looking’ and reduction of energy consumption: Results in Southern France”.

twitter.com/LazaricN/media
prof. Nathalie Lazaric

Profesor Lazaric należy również do grona ekspertów Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (The French National Centre for Scientific Research). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół instytucji i ich zachowań, w tym nawyków, rutyn organizacyjnych, krajowych systemów organizacyjnych oraz zrównoważonej konsumpcji. Inny obszar badań prelegentki skupia się na wiedzy i innowacjach, w szczególności na innowacjach ekologicznych, patentach i prawach własności intelektualnej oraz relacjach uniwersytetów z przemysłem.

Seminarium odbędzie się we wtorek 3 grudnia w Budynku Głównym w sali 1, o godz. 11.15. Spotkanie organizowane jest w ramach Problemu węzłowego 3.1 Polityka regulacyjna.

Kolejne seminarium zatytułowane Sustainable Value Creation. Reflections on Entrepreneurship zaplanowane zostało na czwartek.Autorką referatu będzie prof. Linda O’Riordan z University of Bradford.

www.fom-blog.de
prof. Linda O’Riordan

Zainteresowania badawcze prof. O’Riordan to przede wszystkim współpraca interesariuszy i przedsiębiorstw na rzecz budowy zrównoważonego podejścia do biznesu. Prelegentka oprócz afiliacji z brytyjskim uniwersytetem jest także Dyrektorką Centrum Kompetencji Badawczych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Niemczech. Posiada ona także doświadczenie biznesowe i doradcze w sektorze przemysłu. W trakcie swojej kariery zawodowej prof. O’Riordan współpracowała między innymi z Accenture, UCB-Schwarz Pharma, czy rządem Irlandii.

Prezentacja wykładu odbędzie się piątek 6 grudnia w Pawilonie U w sali O, o godz. 16.00.
Seminarium organizowane jest w ramach problemu węzłowego 1.4. Zarządzanie produktem.

 

W przyszłym tygodniu w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gościć będziemy także prof. dr. inż. Artura Kozłowskiego, Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

http://www.ibemag.pl/
prof. dr inż. Artur Kozłowski

Organizacja ta zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz przemysłu 4.0. MisjąEMAG jest również łączenie nauki z biznesem. Wykład prof. Kozłowskiego będzie niósł nazwę Przemysł 4.0 – wyzwania technologiczne i społeczne w aspekcie cyberbezpieczeństwa. Celem seminarium jest omówienie szans i wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek 10 grudnia w Pawilonie G w sali 13, o godz. 11.30-13.00. Seminarium organizowane jest w ramach Problemu węzłowego 1.1 Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach 4. rewolucji przemysłowej.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 3 dni temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 13 dni temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 2 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 16 dni temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 4 miesiące temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 5 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 3 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Wydarzenia 8 miesięcy temu

95. Inauguracja Roku Akademickiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w 95. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego. Uroczystość odbędzie się 2 października.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych – czym ono jest i w jakim kierunku zmierza rynek tych ubezpieczeń?

Ubezpieczenia cybernetyczne, inaczej cyberubezpieczenia, powstały pod koniec XX wieku w odpowiedzi na wzrost zagrożeń cybernetycznych i uchwalenie w USA przepisów o ochronie danych osobowych przewidujących surowe sankcje za dopuszczenie do ich wycieku. Zapewne tylko nieliczni pamiętają problem tzw. pluskwy millenijnej, odnoszący się do obaw o paraliż systemów komputerowych na masową skalę spowodowany kłopotami z zapisem roku 2000 w pamięci komputera.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

W ramach działania 3.5 Kompleksowe programy dla szkół wyższych programu POWER nasza uczelnia rozpoczęła od września tego roku 4-letnią realizację projektu obejmującego 6 komplementarnych zadań. Mają one charakter edukacyjny i inwestycyjny a są skierowane zarówno do studentów, jako pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników administracji naszego uniwersytetu.