Seminarium OWiM : „Płeć kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych”

Wydarzenia
2020-11-17

Seminarium OWiM : „Płeć kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych”

Jak gender i religia wpływa na doświadczenia migracyjne? Jak zmieniają się wyobrażenia, praktyki i dyskursy związane z płcią w polskich organizacjach Kościoła rzymskokatolickiego poza granicami kraju? W jakim stopniu w kontekście społeczeństw pluralistycznych, wielokulturowych, zsekularyzowanych i bardziej egalitarnych niż Polska dochodzi do feminizacji struktur kościelnych? Czy w transnarodowym kontekście pojawiają się nowe wzory płci?

Na te oraz inne pytania odpowiadać będą autorki nowo wydanej książki „Poza granicami. Płeć kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych.”, której poświęcone będzie zbliżające się seminarium OWiM .

Data spotkania:26 listopada 2020r
Godzina: 11.00 CET

Książka „Poza granicami. Płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych” napisana przez Katarzynę Leszczyńską, Sylwię Urbańską oraz Katarzynę Zielińską jest próbą zrozumienia dynamiki przemian wzorów płciowych wśród migrantów działających w Polskich Misjach Katolickich w Anglii, Belgii i Szwecji. Autorki analizują praktyki, które służą podtrzymywaniu, gruntowaniu tradycyjnych podziałów płciowych, jak i różne subwersywne akty oporu migrantek i migrantów, które modyfikują segregację płciową, a nawet ją podważają. Pokazują również, że w sytuacji migracji, kiedy różnica płciowa zostaje wyeksponowana i tym bardziej konieczne staje się jej ponowne zdefiniowanie, rosną w siłę męskie religijne mobilizacje. Książka podsumowuje badania terenowe z lat 2016–2018, w trakcie których Autorki rozmawiały z wieloma świeckimi i konsekrowanymi działaczkami i działaczami PMK w Anglii, Belgii i Szwecji.

Prelegentki:

  • Katarzyna Leszczyńska (AGH)
  • Sylwia Urbańska (Uniwersytet Warszawski)
  • Katarzyna Zielińska (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:

  • Kasia Narkowicz (Middlesex University, Anglia)
  • Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Aby dołączyć do seminarium na platformie ZOOM należy kliknąć w poniższy link:


https://us02web.zoom.us/j/89551895959?pwd=dk9EcTQyR0FiTk5meW5WZWhMK25LQT09

Meeting ID: 895 5189 5959
Passcode: f469sU

 

Biogramy:

Katarzyna Leszczyńska jest socjolożką, profesorką na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Interesuje się socjologią płci, organizacji i religii oraz socjolingwistyką. Kierowała projektami badawczymi wspieranymi przez NCN, poświęconymi m.in. relacjom między płcią, organizacjami religijnymi a kontekstem kulturowym, polskim i migracyjnym. Autorka książek, m.in. Płeć w instytucje uwikłana (2016), Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła w rzymskokatolickiego w Polsce (2009), współredaktorka prac zbiorowych, np. Kobiety i religie (2006). Autorka i współautorka wielu artykułów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach („Journal of Contemporary Religion”, „Polish Sociological Review”, „Studia Socjologiczne”, „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”).

Sylwia Urbańska jest adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bada przemiany rodzin, macierzyństwa i wzorców płci w procesach migracji oraz w społecznościach wiejskich. Autorka książki „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010” (2015) oraz współautorka pracy „Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie, metody, zjawiska” (2012). Jej teksty naukowe ukazały się m.in. w czaso-pismach „Central and East European Migration Review”, „Qualitative Sociology Review”, „Lud”, „Stan Rzeczy” oraz w antologiach: Pożegnanie z Matką Polką. Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (2012) i Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka (2015). Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Działa w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, Komisji ds. Migrantów RPO i Polskim Towarzystwie Genderowym.

Katarzyna Zielińska jest profesorką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada związki pomiędzy religią a polityką, religią a płcią społeczno-kulturową oraz religią a tożsamościami zbiorowymi, szczególnie w Europie Środkowowschodniej. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach (m.in. „Studia Socjologiczne”, „Lud”, „East European Politics and Societes” i „Religion, State and Society”) i dwóch książek: Spory wokół sekularyzacji(2009) oraz „W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych” (2018). Jest również współredaktorką kilku publikacji, np. „Opór i dominacja. Antologia tekstów” (2019) z Agnieszką Pasieką, oraz „Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe” (2012) ze Zdzisławem Machem i Magdaleną Górą. Aktywnie działa w International Study of Religion in Eastern and Central Europe Associacion oraz w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.

Kasia Narkowicz – Starszy wykładowca kryminologii i socjologii na Uniwersytecie Middlesex w Londynie. Autorka wielu badań dotyczących zagadnień związanych z przemocą państwową, islamofobią, rasizmem, płcią i religią oraz postkolonializmem w Europie Środkowo-Wschodniej. Badawczo skupia się na relacjach pomiędzy płcią, religią i rasą a Innością. Obecnie analizuje doświadczenia Polaków w Wielkiej Brytanii w kontekście przynależności i dyskryminacji. W swojej pracy zajmuje się również Polską, zwłaszcza problematyką wykluczeń rasowych.

Dobrosława Wiktor-Mach – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i badaczka w międzywydziałowym Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR). Członkini Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Do jej zainteresowań badawczych należą zmiany społeczne i ruchy społeczne na Bliskim Wschodzie, socjologia islamu, migracje międzynarodowe i integracja społeczno-kulturowa migrantów.

Konrad Pędziwiatr– profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych. Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji na temat migracji, religii i etniczności w procesach migracyjnych, islamu i muzułmanów w Europie oraz polityzacji islamu w Europie i na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Seminarium OWiM : „Płeć kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych”

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności miesiąc temu

28 października 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, informujemy, iż decyzją JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, środa, 28 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Aktualności 6 miesięcy temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności Ponad rok temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 6 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 2 miesiące temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Życie akademickie miesiąc temu

Nasza absolwentka laureatką Project Master 2020!

30 października 2020 roku Kapituła Konkursu Project Master wyłoniła zwycięzców w konkursie Project Master 2020. Wśród laureatów znalazła się absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności Ponad rok temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności miesiąc temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności miesiąc temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 25 dni temu

Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W lipcu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia “Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”, autorstwa prof. Mateusza Pipienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Sylwii Roszkowskiej z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Rekrutacja do programu UEK-CIMA

CIMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Z dyplomem CIMA staniesz się cennym i niezastąpionym pracownikiem. Już teraz zarządzaj finansami i weź udział w rekrutacji do Programu CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt o akronimie AroLeather

Projekt badawczo-rozwojowy „Development of microbiologically active, user and environment friendly materials for the light industry” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 28 konkursu Inicjatywy CORNET. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych o działaniu antymikrobowym do struktury skóry i materiałów tekstylnych.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.