Seminarium OWiM: Przedsiębiorczość uchodźców. Wyzwania i szanse

Wydarzenia
2021-04-19

Seminarium OWiM: Przedsiębiorczość uchodźców. Wyzwania i szanse

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00. Sibylle Heilbrunn (Kinneret College on the Sea of Galilee), Jörg Freiling (Uniwersytet w Bremie) i Nina Bilal (Uniwersytet Warszawski) opowiedzą o wyzwaniach i szansach przedsiębiorczości uchodźców. Spotkanie moderować będzie Jan Brzozowski.

Według szacunków UNHCR w połowie 2020 r. Na całym świecie było ponad 80 milionów osób przymusowo wysiedlonych, w tym 26,3 miliona uchodźców i 4,2 miliona osób ubiegających się o azyl (UNHCR, 2020). Globalna pandemia stała się nowym czynnikiem wpływającym na ich życie, obok wojen, konfliktów i prześladowań. Promowanie przedsiębiorczości w tych grupach jest często postrzegane jako sposób na poprawę dostosowania gospodarczego i społeczno-kulturowego w krajach przyjmujących. Niedawno zaczęto dokładniej zajmować się tymi kwestiami.

Celem seminarium OWIM będzie dyskusja wokół kluczowych tematów badawczych związanych z przedsiębiorczością uchodźców. Skoncentruje się w szczególności na głównych wyzwaniach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez uchodźców lub osoby ubiegające się o azyl, ale także na istniejących możliwościach i ułatwieniach. Poruszona zostanie rola potencjału przedsiębiorczości, w tym intencje i motywacje przedsiębiorczości. Na koniec omówiony zostanie temat pandemii w odniesieniu do przedsiębiorczości uchodźców.

Aby dołączyć do seminarium, kliknij poniższy link do spotkania Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84801195485...

Meeting ID:848 0119 5485
Passcode: t21wrH

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Biogramy:

Sibylle Heilbrunn - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Kinneret College on the Sea of Galilee. Heilbrunn jest socjologiem organizacji specjalizującym się w temacie migracji, wielokulturowości i przedsiębiorczości. Zasiada w radach redakcyjnych czołowych czasopism poświęconych przedsiębiorczości i zarządzaniu, takich jak Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research oraz European Journal of International Business. Heilbrunn jest stypendystką naukową w Instytucie Badań Kibucu i Spółdzielni na Uniwersytecie w Hajfie. Wraz z prof. Dr Freiling i dr Harimą zredagowała pierwszą książkę o przedsiębiorczości uchodźców. Ponadto opublikowała szereg artykułów i rozdziałów w książkach na ten temat.

Jörg Freiling- Profesor w Uniwersytecie w Bremie, Wydział Studiów Biznesowych i Ekonomii, Katedra LEMEX w dziedzinie małych firm i przedsiębiorczości. Ukończył biznes i ekonomię na Uniwersytecie w Bochum, posiada doktorat z ekonomii i biznesu oraz drugi stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Bochum. Jörg Freiling jest prodziekanem Wydziału Nauk Biznesowych i Ekonomii od 2009 roku. Jego zainteresowania badawcze to: przedsiębiorczość ponadnarodowa; migracja, diaspora i przedsiębiorczość uchodźcza; przedsiębiorcze ekosystemy; inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość korporacyjna; innowacje w modelach biznesowych. Publikuje w kilku międzynarodowych czasopismach (np. Journal of Management Studies; Organization Studies; Entrepreneurship & Regional Development) i jest członkiem rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism.

Nina Bilal– Doktorantka w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą przedsiębiorczości uchodźców w Szwecji. W swoich badaniach wykorzystuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Posiada tytuł magistra w dziedzinie studiów nad pokojem i konfliktami na Uniwersytecie w Uppsali. Doświadczenie akademickie i badawcze zdobywała w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI), Sztokholmskim Instytucie Ekonomii Transformacji (SITE), Nordic Africa Institute (NAI), Universitat Autònoma de Barcelona i Queen’s University w Belfaście. Jest założycielką GośćInność, społeczno-edukacyjnego projektu promującego różnorodność i wiedzę o migracji. Jest starszym członkiem Humanity in Action, międzynarodowej organizacji non-profit, która kształci i łączy młodych liderów w kwestiach związanych z prawami człowieka i mniejszości.

Jan Brzozowski- Profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierownik Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej, członek Komitetu badań nad Migracjami PAN i Zastępca Dyrektora Centrum CASPAR na UEK. W latach 2015-2016 staż podoktorski na Universita Politecnica delle Marche (Włochy). W swoich badaniach koncentruje się na ekonomicznych aspektach migracji międzynarodowych, w tym: integracji społeczno-ekonomicznej imigrantów i migrantów powrotnych, przedsiębiorczości migrantów i transnacjonalizmie migrantów.

 

Seminarium OWiM: Przedsiębiorczość uchodźców. Wyzwania i szanse

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego