Spotkanie Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wydarzenia
2021-12-10

Spotkanie Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W czwartek, 9 grudnia 2021 r., w Hali Sportowo-Widowiskowej Pawilonu S odbyło się spotkanie Zespołu Rektorskiego ze Społecznością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały efekty podjętych w roku akademickim 2020/2021 działań oraz inicjatywy i przedsięwzięcia planowane na kolejne lata, zainicjował JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Wydarzenie odbyło się w systemie hybrydowym – część osób uczestniczyła w nim stacjonarnie, część zdalnie, przy pomocy platformy ZOOM.

To jest ważne spotkanie. Kiedy zaczynaliśmy kadencję obecnego Zespołu Rektorskiego, zadeklarowaliśmy regularne spotkania, żeby rozmawiać. Z oczywistych powodów to nie było łatwe. Pomimo tego, że pandemia trwa nadal, uznaliśmy, że jednak zorganizujemy spotkanie. Po pierwsze, aby przedstawić to, co zdarzyło się przez ostatni rok. Czujemy się zobowiązani, jako Zespół Rektorski, zdać sprawę z tego, co udało nam się zrobić,ale pokazać też rzeczy, z którymi pewnie nie do końca sobie poradziliśmy. Równie istotne jest to, co zamierzamy zrobić, ponieważ to dotyczy nas wszystkich. Wierzymy, że tylko rozmowa i wysłuchanie opinii są gwarantem tego, że uda się podjąć mądre decyzje – mądre dla pracowników i Uniwersytetu – mówił na początku spotkanie JM Rektor UEK.

Następnie przedstawiona została prezentacja ukazująca dotychczasowe, zrealizowane zadania poszczególnych jednostek oraz plany na przyszłość. Prezentowały je kolejno osoby stojące na czele pionów, do których konkretne zadania należą. Głos w tej części, oprócz JM Rektora Uczelni, zabrali także: prof. dr hab. Paweł Lula – Prorektor ds. Nauki, dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Projektów i Współpracy oraz Tomasz Maurek – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Informacje o działaniach i planach poszczególnych Departamentów przedstawił JM rektor
dr hab. Stanisław mazur, prof. UEK, a kwestie związane z projektem UEK Odpowiedzialny przekazała Koordynator Kolegium Rektorskiego – Pani Katarzyna Baran.

Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja, podczas której członkowie Zespołu Rektorskiego
i Dyrektorzy poszczególnych Departamentów odpowiadali na pytania i opinie przesyłane przez osoby uczestniczące w spotkaniu zdalnie oraz przekazane wcześniej za pomocą Platformy Konsultacji Społeczności UEK.