V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Wydarzenia
2021-09-22

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

W dniach 23-24 września 2021 r. odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: nowe wyzwania w dobie niepewności geopolitycznej”.

Od 2012 roku Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych organizuje cykliczne konferencje naukowe. Ich tematyka dotyczy zagadnień związanych z rozwojem współczesnej gospodarki światowej, procesów globalizacji i regionalizacji w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Konfrencje te to forum wymiany myśli i poglądów oraz okazja do rozwijania sieci badawczych Katedry MSG poprzez umacnianie istniejących i nawiązywanie nowych kontaktów naukowych.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowanych 27 referatów naukowych, które zostaną wygłoszone podczas trzech sesji plenarnych oraz pięciu sesji równoległych, w których udział weźmie ponad 50 pracowników nauki, w tym przedstawiciele ośrodków badawczych z Francji, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jedna z sesji plenarnych poświęcona będzie pamięci prof. Stanisława Miklaszewskiego w 10. rocznicę Jego przedwczesnej śmierci. Profesor był wybitnym naukowcem z imponującą listą publikacji skupiających się przede wszystkim na europejskiej integracji gospodarczej. Jako nauczyciel akademicki był uwielbiany przez pokolenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – instytucji, która była Jego Alma Mater od czasu studiów przez całą udaną karierę naukową. W latach 2002-2011 prof. S. Miklaszewski pełnił funkcję Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, przyczyniając się do jej odrodzenia i rozwoju poczucia wspólnoty wśród jej pracowników.

Paneliści - profesorowie Sławomir I. Bukowski, Etienne Farvaque i Andrzej Wojtyna to uczeni o międzynarodowej renomie, których praca skupia się na różnych aspektach integracji europejskiej. Wielokrotnie współpracowali też z prof. Stanisławem Miklaszewskim w różnych rolach.

Sesji przewodniczyć będzie prof. Karolina Klecha-Tylec, obecna Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Poniżej znajdują się wszelkie informacje związane z konferencją:

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego