VII Konferencja LUMEN 2021. Zapraszamy na panel dyskusyjny z udziałem Rektora UEK

Wydarzenia
2021-11-22

VII Konferencja LUMEN 2021. Zapraszamy na panel dyskusyjny z udziałem Rektora UEK

W dniach 23 i 24 listopada 2021 r. odbędzie się VII edycja konferencji LUMEN. To największe forum debaty na temat zarządzania szkolnictwem wyższym w Europie Centralno-Wschodniej. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. "Szkolnictwo wyższe i nauka z perspektywy Krajowego Planu Odbudowy, perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz budżetu państwa 2022".

Konferencja LUMEN skierowana jest do osób profesjonalnie zarządzających uczelniami. Jej organizatorami są PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich i Times Higher Education. Wydarzenie to od początku swojego istnienia zgromadziło setki uczestników - rektorów, kanclerzy i menedżerów szkół wyższych z kraju i ze świata, a dzięki bardzo dobrej organizacji i dbałości o wysoką wartość merytoryczną programu, stało się ono jednym z najważniejszych wydarzeń w branży edukacyjnej w naszej części Europy.

W związku z sytuacją epidemiczną, tegoroczna edycja konferencji LUMEN odbędzie się w trybie hybrydowym, z wykorzystaniem formuły online.

We wtorek, 23 listopada 2021 r., o godz. 10:10 odbędzie się dyskusja panelowa pt. Szkolnictwo wyższe i nauka z perspektywy Krajowego Panu Odbudowy, perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz budżetu Państwa 2022.

Udział w niej wezmą:

  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych KRASP
  • Zbigniew Marciniak - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Wojciech Murdzek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
  • Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Rozmowę poprowadzi Pan prof. Jerzy Woźnicki - Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Jak czytamy na stronie konferencji w notatce dot. wspomnianego panelu dyskusyjnego - Krajowy Plan Odbudowy jest obok środków z budżetu państwa i perspektywy unijnej 2021-2027 dodatkowym i szczególnym źródłem finansowania dla działań uczelni w nadchodzących latach. Powiązanie celów, wskazanie źródeł, a także określenie zakresu i wysokości finansowania poszczególnych zadań w warunkach dostępności środków o tak zróżnicowanym charakterze wymaga realizacji właściwie zaprojektowanej strategii rozwoju sektora wiedzy w naszym kraju, która odwołuje się do powiązanych dokumentów strategicznych, w tym do polityki naukowej państwa. W ramach debaty przedstawiciele trzech zainteresowanych ministerstw przedstawią informacje i komentarze wyjaśniające intencje, zamierzenia oraz już podjęte decyzje determinujące plany rządowe w tym zakresie. Uczestnicy dyskusji, inspirowani przez moderatora, będą w szczególności wskazywać na przewidywane rezultaty w szkolnictwie wyższym i nauce mające charakter rozwojowy i będące następstwem podejmowanych działań inwestycyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia. Szczegółowy program dostępny TUTAJ.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego