Godło Polski

Wręczenie Certyfikatów UEK dla I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Wydarzenia
2022-06-24

Wręczenie Certyfikatów UEK dla I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Uczniowie z I LO w Krakowie im. Bartłomieja Nowodworskiego ukończyli dwuletni kurs akademicki pt. „Wprowadzenie do studiów ekonomicznych”. W dniu 20 czerwca br., w reprezentacyjnej sali senackiej, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego dr hab. Prof. Mazur, prof. UEK, wręczył licealistom certyfikaty.

Jest to już czwarty rocznik uczniów klasy patronackiej naszej uczelni w I LO w Krakowie, który ukończył dwuletni kurs akademicki. Podczas uroczystości Rektor podkreślił, że inicjatywa współpracy między UEK, a LO wpisuje się w misję uniwersytetu, jaką jest współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji – dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK, gorąco zachęcał młodzież do wyboru jednego z naszych kierunków studiów.

Z kolei mgr Jacek Kaczor, dyrektor I LO i nauczyciel informatyki podkreślił, że 27 uczniów klasy „mat-geo-ang”, nazywanej ekonomiczną, ceni sobie możliwość rozwijania swoich zainteresowań i wykazania się działalnością pozaszkolną.

Wśród wszystkich uczniów, 8 ukończyło kurs z wyróżnieniem. Jak zauważył podczas uroczystości dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej - Kolegium prowadzi już trzy klasy patronackie w małopolskich liceach.

W uroczystości wzięli również udział nauczyciele akademicy prowadzący zajęcia w klasie patronackiej, w tym dr Urszula Lorenowicz, a także wychowawczyni klasy – mgr Anna Maria Kyzioł. Wydarzenie prowadził opiekun klasy – dr Tomasz Geodecki (absolwent Nowodworka).

Zakończenie roku zostało zwieńczone wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Wszystkim licealistom życzmy udanych wakacji oraz dalszych sukcesów w nauce!