Wykład „Ekokryminologia - światowe trendy przestępczości przeciwko CITES”

Wydarzenia
2019-11-22
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Wykład „Ekokryminologia - światowe trendy przestępczości przeciwko CITES”

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16.45 w sali E Pawilonu C przy ulicy Rakowickiej 27. Poruszona zostanie na nim tematyka przemytu zagrożonych gatunków fauny i flory oraz działania służb związanych z ich ochroną.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

Na najbliższym spotkaniu Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego pani mgr Małgorzata Słota, podkomisarz młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej w Kraków Airport przybliży temat nielegalnego przywozu zwierząt oraz produktów wykonanych ze zwierząt chronionych na teren Unii Europejskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego