Wykład otwarty „Prognozowanie kursów walutowych z wykorzystaniem modelu kursów równowagi”

Wydarzenia
2020-01-08
lubie to symbol 4 udostepnij symbol 0

Wykład otwarty „Prognozowanie kursów walutowych z wykorzystaniem modelu kursów równowagi”

Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie naukowe z profesorem Michałem Rubaszkiem z SGH.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) serdecznie zaprasza na wykład otwarty w ramach Seminarium Naukowego organizowanego z Instytutem Metod Ilościowych w Naukach Społecznych w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prelekcja pt. „Prognozowanie kursów walutowych z wykorzystaniem modelu kursów równowagi” odbędzie się 14 stycznia 2020 r. w godz. 16:45-18:15 w paw. C, s. B.

Wykład wygłosi dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH – kierownik Zakładu Modelowania Rynków Finansowych w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Główne obszary badawcze prelegenta to: modelowanie makroekonomiczne, prognozowanie kursów walutowych oraz cen surowców oraz analiza funkcjonowania mieszkaniowego rynku najmu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał za jednotematyczny cykl publikacji pt. "Badania nad przydatnością modeli równowagi ogólnej we wnioskowaniu na temat zależności makroekonomicznych". Autor ponad 20 publikacji w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports. Kierownik grantów NCN Opus pt. „Prognozowanie kursów walutowych”, "Prognozowanie cen surowców" oraz „Przyczyny i skutki nieefektywności prywatnego rynku wynajmu mieszkań w Polsce” oraz główny wykonawca grantu NCN SONATA BIS pt. „Rozwój metod prognozowania makroekonomicznego z wykorzystaniem modeli klasy DSGE”. Członek redakcji czasopisma „Bank i Kredyt” (2009-2017) oraz „Econometric Research in Finance” (od 2016 r.). Wieloletnie doświadczenie w Narodowym Banku Polskim, jak również Europejskim Banku Centralnym. Autor podręcznika „Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R”.

Logo Polskiego Towarzystwa Statystycznego

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego