Wykład Rektorski Jerzego Stępnia

Wydarzenia
2022-04-28

Wykład Rektorski Jerzego Stępnia

W czwartek, 28 kwietnia 2022 r., w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się Wykład Rektorski Pana Jerzego Stępnia pt. "Znaczenie systemu prawnego w nowoczesnym państwie".

Wykład został zorganizowany we współpracy z Kołami Naukowymi UEK: Prawa Publicznego, Prawa Administracyjnego „Administrare” oraz Koła Nauk Penalnych „Scientia nobilita". Prezes Stępień w swoim wystapieniu odwoływał się m.in. do pytań, które studenci wspomnianych kół naukowych UEK przesłali do niego przed wydarzeniem. Dzięki temu wykład - nawiązując do swojego tytułu - poruszał wiele aktualnych kwestii, jak np. ustawodawstwo polskie na tle przepisów unijnych, potrzeba zmian w kształceniu uniwersyteckim przyszłych prawników czy ewentualne zmiany w Konstytucji RP.

Po zakończeniu przemówienia zaproszonego Gościa, głos zabrał dr hab. Rafał Matyja, prof. UEK, który przedstawił krótki komentarz do wykładu, podsumowując i systematyzując poruszone wcześniej kwestie.

Jerzy Stępień - prawnik, senator I i II kadencji (1989-1993), Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji (1997-1999), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1999-2008) i jego prezes w latach 2006-2008.