Godło Polski

Wykład Rektorski Prof. Jerzego Buzka

Wydarzenia
2023-01-20

Wykład Rektorski Prof. Jerzego Buzka

„Kryzys energetyczny: od narodowych egoizmów do solidarności europejskiej” – tak brzmiał temat Wykładu Rektorskiego, który 20 stycznia 2023 r. w murach UEK wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek.

– Mam zaszczyt powitać dziś wyjątkowego gościa, pana Premiera Jerzego Buzka. Liczba zasług i osiągnieć dla służby publicznej pana Premiera jest bardzo długa. Co wyjątkowo cenię w osobie Pana Premiera, to poczucie wielkiej misji, którą wypełniał jako Parlamentarzysta, jako premier, jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego – podkreślił na początku spotkania JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Na początku wykładu prof. Jerzy Buzek odniósł się do wagi podejmowanego tematu. Zauważył, że na przestrzeni wieków, energia była bogactwem, które przyspieszało rozwój społeczności, służyło człowiekowi, ale także generowało konflikty i walki o jego zdobycie. Natomiast tworzenie bezpieczeństwa energetycznego sprzyjało budowaniu solidarności między społecznościami.

Poseł do Parlamentu Europejskiego zwrócił także uwagę na fakt, że taka solidarność leżała u podstaw tworzenia Unii Europejskiej, wówczas Wspólnoty Węgla i Stali, która miała regulować podział surowców energetycznych w Europie.

– Kryzysy energetyczne powstają zawsze wtedy, gdy są zagrożone dostawy energii. Brak dostaw powoduje zamieranie gospodarki. Tak było w roku 1973, kiedy to nastąpił kryzys na tle niedoboru nafty. Ceny były wówczas dziesięciokrotnie wyższe niż przed kryzysem, ale potem wróciły do cen sprzed kryzysu. Podobnie gaz – na początku XXI wieku mieliśmy kryzysy spowodowane tym, że Rosjanie przykręcali nam kurek. Teraz mamy tę samą sytuację – wyjaśniał prelegent.

Jako receptę na przeżywany w Europie kryzys, prof. Jerzy Buzek podawał przede wszystkim rozwój alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza tej odnawialnej. Ważne jest także stałe budowanie solidarności energetycznej w Europie i unikanie lokalnych egoizmów w tym zakresie. Prelegent zwracał również uwagę na pogłębiający się kryzys klimatyczny, któremu nowa, zielona polityka energetyczna może pomóc przeciwdziałać.

– Życzmy sobie, żebyśmy przetrwali i wchodźmy w energetykę odnawialną, wchodźmy w zielony prąd i zielony wodór – podsumował swój wykład prof. Jerzy Buzek.

Po wykładzie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań. Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie solidaryzmu i tworzenia wspólnego rynku energetycznego w Europie, a także przyszłości energetyki w Polsce.

Kolejnym punktem spotkania z prof. Jerzym Buzkiem była konferencja prasowa na temat „Znaczenie lokalnych systemów energetycznych dla bezpieczeństwa dostaw i transformacji energetycznej”, podczas której głos, oprócz prof. Jerzego Buzka, zabrali: Pan Marian Łyko, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz JM Rektor UEK, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

­ – Możemy starać się o to, żeby być samowystarczalnymi energetycznie. Może nie w stu procentach, ale jak najszybciej i w jak najszerszym zakresie – zachęcał prof. Jerzy Buzek.

­ – Jeśli będziemy twardo szli tą drogą, to ceny energii spadną, nawet jeszcze bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej drogi wiodącej ku przyszłości. To o tym właściwie dzisiaj mówimy – o szansie obniżenia naszych rachunków za energię, jeśli tylko uwierzymy i pójdziemy w kierunku energetyki odnawialnej. O tym właśnie mówi europejski zielony ład, który jest takim programem cywilizacyjnym dla świata – przekonywał Poseł do Parlamentu Europejskiego.

O działaniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie opowiedział Prezes Pan Marian Łyko:

– Od dwóch lat idziemy w kierunku samowystarczalności energetycznej – niech nam się to uda. Myślimy o fotowoltaice we wszystkich budynkach publicznych. W tej chwili jest przygotowywana bardzo szczegółowa analiza tego rozwiązania – zapewniał Prezes Łyko.

Ciekawe rozwiązanie przedstawił dr hab. Stanisław Mazur, Rektor UEK:

– Bardzo interesujące i ważne, również dla miasta Krakowa, wydaje mi się przedsięwzięcie, które w Polsce jest jeszcze bardzo słabo rozpoznane, a które chciałbym zaproponować. Są nim mianowicie tzw. dystrykty energetyczne, czyli dzielnice, które są w stanie z jednej strony mądrzej wykorzystywać energię, a z drugiej różnicować jej źródła. To setki rozwiązań, powodujących, że tworzymy pewną wspólnotę, która staje się nie tylko samowystarczalna, ale generuje nadwyżkę energii – wyjaśniał JM Rektor UEK.

Spotkanie dało wiele inspiracji do tworzenia nowych rozwiązań możliwych do wdrożenia w przyszłości w lokalnej polityce energetycznej.