Godło Polski

Wykład Rektorski prof. Leszka Balcerowicza

Wydarzenia
2023-03-06

Wykład Rektorski prof. Leszka Balcerowicza

6 marca 2023 r. w murach UEK gościł prof. Leszek Balcerowicz, który wygłosił Wykład Rektorski, pt. „Dobre i złe ustroje a wolność”. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej i zaproszonych gości.

– Pan Profesor Leszek Balcerowicz to wielki reformator. To, co najkrócej udało się ująć jako wielką zasługę dla Rzeczypospolitej to przeprowadzenie polskiej gospodarki od systemu gospodarki socjalistycznej w kierunku gospodarki rynkowej. To zasługa Pana Profesora – podkreślił JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, przedstawiając prelegenta.

Prof. Leszek Balcerowicz skupił się na krótkim przedstawieniu różnych ustrojów państwa i ich wpływie na kondycję gospodarki kraju. Zwrócił uwagę na ważne rozróżnienie rodzajów kapitalizmu, a także zagrożenia związane z socjalizmem, powodującym według niego regres ustrojowy. Przestawił również obecną sytuację gospodarczą Polski.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy chętnie podjęli dyskusję z Prelegentem. Wśród podejmowanych tematów znalazły się pytania o idealny dla gospodarki ustrój polityczny, wejście przez Polskę do strefy Euro, możliwości konsolidacji finansowej czy źródła panującej w naszym kraju inflacji:

– W pierwszym momencie, kiedy inflacja rosła, można przypisać ją czynnikom zewnętrznym m. in. to, co się stało z cenami energii, ropy, po agresji Rosji na Ukrainę. Później jednak zaważyły czynniki wewnętrzne i to właśnie na nie trzeba podziałać, by zmniejszyć inflację w Polsce. To nazywa się polityką pieniężną, która ponosi lwią część odpowiedzialności za to, że inflacja w Polsce jest dwa razy wyższa niż w strefie Euro – wyjaśniał prof. Leszek Balcerowicz.

W dyskusji padło również pytanie o zakres ingerencji państwa w gospodarkę. Prelegent zaznaczył, że jest ona możliwa, ale pod pewnymi warunkami:

– Po pierwsze nie widzę żadnych empirycznych dowodów dla istnienia własności państwowej. Po drugie, możliwie jak najmniej inwestycyjnych regulacji, czyli działań ograniczających wolność gospodarczą. Po trzecie jak najbardziej umiarkowane wydatki budżetu, ale takie, które są pokrywane głównie z podatków, a nie z rosnącego długu publicznego. Po czwarte, w ramach własności, nie widzę żadnego powodu do istnienia jakichkolwiek mediów nazywanych publicznymi – stwierdził prof. Leszek Balcerowicz.

Po wykładzie słuchacze mieli możliwość zakupu książki "Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu - Leszek Balcerowicz" i otrzymania autografu Prelegenta.

Prof. Leszek Balcerowicz – Profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie; wicepremier i minister finansów w pierwszych dwóch niekomunistycznych rządach III RP oraz w latach 1997-2000; prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007; doktor honoris causa 32 uczelni krajowych i zagranicznych, w tym od 2010 roku naszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami – w Polsce: m.in. Orderem Orła Białego (2005 r.), najwyższym odznaczeniem państwowym, które otrzymał za wkład w transformację ustrojową naszego kraju, oraz za granicą: m.in. nagrodami im. Miltona Friedmana, Ludwika Erharda, Friedricha von Hayeka, przyznanymi mu za promowanie wolności; honorowy przewodniczący brukselskiego think-tanku im. Bruegla. Mistrz Polski juniorów w biegach przełajowych w 1965 roku. Założyciel i prezes zarządu think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.