Wykład Rektorski pt. „Sztuczna inteligencja – odwieczny projekt ludzkości?”

Wydarzenia
2022-06-15

Wykład Rektorski pt. „Sztuczna inteligencja – odwieczny projekt ludzkości?”

We wtorek, 14 czerwca 2022 r., odbył się Wykład Rektorski pt. „Sztuczna inteligencja – odwieczny projekt ludzkości?”. Głównym prelegentem był Bartłomiej Sienkiewicz, a w roli eksperta wystąpił Sidey Myoo, czyli prof. dr hab. Michał Ostrowicki.

Tematyka kolejnego w tym roku akademickim Wykładu Rektorskiego związana była z rozwojem sztucznej inteligencji.

– Być może ta zmiana, która nadchodzi wraz z rozwojem sztucznej inteligencji jest największą osobliwością, jaka się zdarzyła w historii ludzkości – mówił na początku wykładu Bartłomiej Sienkiewicz.

W wykładzie wspominał nie tylko o historii rozwoju sztucznej inteligencji, ale skupił się przede wszystkim na AI w kontekście społeczno-cywilizacyjnym, m.in. jak ukazywana jest w popkulturze czy jakie rozwiązania prawne pociągnie za sobą jej dalszy rozwój. Zastanawiał się także, czy sztuczna inteligencja może w przyszłości stać się bytem prawnym? Jak pogodzić z człowiekiem, jako osobą? Czy uzyska jakąś „osobowość” w tej mierze?

Komentarz do wypowiedzi wygłosił prof. Michał Ostrowicki, który od 2007 r. w wirtualnym świecie funkcjonuje jako Sidey Myoo. Po jego wystąpieniu publiczność miała możliwość zadawania pytań, z czego bardzo chętnie skorzystała. Zastanawiano się m.in. nad kwestią ochrony interesariuszy w związu z rozwojem sztucznej inteligencji, poruszono kwestię prawodawstwa oraz etyki.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Bartłomiej Sienkiewicz to polityk, publicysta, wykładowca akademicki, były Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska. W latach 90. współtworzył Ośrodek Studiów Wschodnich.

Sidey Myoo – od 2007 pseudonim naukowy prof. dr. hab. Michała Ostrowickiego, filozofa i teoretyka sztuki. Prof. Ostrowicki pracuje w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki nowych mediów. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci.