Czwarte zebranie Rady Patronackiej UEK

Aktualności
2021-12-21

Czwarte zebranie Rady Patronackiej UEK

W piątek, 17 września 2021 r., w Pawilonie Sportowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się czwarte w tym roku zebranie Rady Patronackiej UEK.

Spotkanie przy udziale JM Rektora dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK poprowadził dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wzięli w nim udział członkowie Rady – przedstawiciele krakowskiego środowiska biznesu oraz naszej Uczelni.

Podczas posiedzenia zaprezentowano trzy prezentacje, charakteryzujące firmy UBS, ABB i HSBC. Jednym z tematów dyskusji były potrzeby zgłaszane przez firmy w zakresie wykształcenia i umiejętności przyszłych pracowników. Prelegenci zgodnie podkreślali konieczność znajomości języka angielskiego oraz pakietu MS Office w codziennej pracy. Rozmawiano też o rozwoju kompetencji miękkich u studentów i o konieczności zaszczepienia w nich otwartości i proaktywnego podejścia w pracy zawodowej.

Przedstawiciele korporacji zwracali uwagę na to, co uczelnia mogłaby zmienić, aby profil absolwenta studiów wyższych był jeszcze lepiej dopasowany do wymagań pracodawców i rynku pracy.

JM Rektor UEK Stanisław Mazur wspomniał w swoim wystąpieniu o niezbędnych badaniach, jakie uczelnia powinna prowadzić, aby nastąpiły zmiany w zakresie programu edukacji na studiach wyższych. Zwrócił także uwagę na realne relacje, jakie uczelnia buduje z sektorem biznesu, co już teraz owocuje reformą w sposobie kształcenia.

W dyskusji padło wiele ciekawych pomysłów na rozwój i umocnienie kontaktów nauki i biznesu. Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozważaniami członków Rady na temat dalszej współpracy w przyszłości.

Pełny skład Rady Patronackiej UEK dostępny TUTAJ.